พูดคุย:โจว ซื่อหมิง

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ โจว ซื่อหมิง

การอ่านชื่อเป็นภาษาจีนแก้ไข

ผมคิดว่าคำอ่าน โจว ซื่อหมิง ยังไม่ถูกต้องครับ เนื่องจากเสียงพินอิน Zōu Shì Míng อ่านว่า ซู ชิ หมิง Thewhitechess (พูดคุย) 13:08, 31 สิงหาคม 2555 (ICT)

คนจีนสำเนียงกลางก็อ่าน โจว ซื่อหมิง ครับ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา --Aristitleism (พูดคุย) 13:12, 31 สิงหาคม 2555 (ICT)

ผมว่าแซ่ 鄒 Zōu ก็น่าจะอ่านว่า "ซู" อยู่ดีครับ เพราะถ้าจะอ่านว่า "โจว" ต้องสะกดพินอินด้วย Zhōu อย่างเช่นคำว่า 周 ซึ่งคำนี้เป็นแซ่ของผมครับ ยืนยัน 100% ว่า Zhōu จีนกลางอ่านว่า "โจว" และ Zōu จีนกลางอ่านว่า "ซู" Thewhitechess (พูดคุย) 13:56, 3 กันยายน 2555 (ICT)


คุณ Thewhitechess ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนกลางและพินอินอย่างแท้จริง คุณเพียงแต่เอาไปเทียบกับแซ่ของตัวเอง (ซึ่งอาจจะอ่านด้วยภาษาจีนสำเนียงอื่น) ผมจะชี้แจงให้ทราบดังนี้

  • เสียงพยัญชนะ zh ch sh r (ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ; [ʈʂ] [ʈʂʰ] [ʂ] [ʐ,ɻ]; ม้วนลิ้น) กับ z c s (ㄗ ㄘ ㄙ; [ts] [tsʰ] [s]; ไม่ม้วนลิ้น) เมื่ออยู่เดี่ยว ๆ จะออกเสียงเป็นสระอือ (ไม่มีรูปสระ)
  • พินอินกำหนดให้ใส่ i ลงไปหลังกลุ่มเสียงพยัญชนะเหล่านี้ เพื่อให้วรรณยุกต์เกาะ สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พยางค์ออกเสียงเป็นสระอีแต่อย่างใด (ไม่ใช่การประสมด้วยสระอี) ดังนั้น shì (ㄕˋ) ก็ยังอ่านว่า ซื่อ
  • เสียงสระโอว ou (ㄡ; [ɤʊ̯]) เป็นสระคนละตัวกับสระอู wu (ㄨ; [u]) เมื่อเสียงพยัญชนะ zh z ข้างต้นมาผสม ก็สามารถเกิดเสียงได้ทั้ง zhou (ㄓㄡ โจว), zou (ㄗㄡ โจว), zhu (ㄓㄨ จู), zu (ㄗㄨ จู) (มีศัพท์ทุกคำ)
  • การทับศัพท์เป็นอักษรไทยกำหนด zh [ʈʂ] กับ z [ts] ให้เป็นตัว จ ทั้งคู่ (เป็นเสียงที่ใกล้เคียงที่สุด) เนื่องจากไม่มีตัวอักษรเพียงพอที่จะแสดงเสียงให้แตกต่างกัน ดังนั้น zhou zou จึงเขียนเป็น "โจว" เหมือนกัน

ดังนั้น ในฐานะคนที่เคยเรียนมา Zōu Shìmíng นี้อ่านว่า โจว ซื่อหมิง ถูกต้องแล้ว อย่าไปสะกดตามสื่อ หรืออ่านแผลงเป็นภาษาอังกฤษ เพราะมันไม่ถูกตั้งแต่แรก --浓宝努 14:57, 3 กันยายน 2555 (ICT)


รับทราบครับ Thewhitechess (พูดคุย) 18:59, 3 กันยายน 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โจว ซื่อหมิง"