Thewhitechess
Thewhitechess
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่กรุงเทพมหานคร
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
zh-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน
該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
ja-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
この利用者は日本語がわかりません(または理解するのがかなり困難です)。
ko-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาเกาหลี หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
이 사용자는 한국어모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
my-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาพม่าได้ในระดับพื้นฐาน
ဤယူစာသည် အခြေခံမြန်မာဘာသာနှင့် လူစိုက်ကူညီနိုင်ငသည်။
ผู้ใช้ตามภาษา
ผู้ใช้ คนนี้แซ่โจว พินอิน: Zhōu
ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
13 ปี 6 เดือน 1 วัน
ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ทุกประเภท
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์
มอ.ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบและยกย่องขงจื้อ
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของโครงการ
วิกิพฤกษา
ผู้ใช้ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับมวยไทย
ผู้ใช้คนนี้รักจักรยาน
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า เนื้อหาทั้งหมด ในวิกิพีเดีย ต้องระบุ แหล่งอ้างอิง
ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย

จุดมุ่งหมาย แก้

ข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่บุคคลๆหนึ่งในประเทศไทย ที่มีความหวังเพียงแค่ว่าการสร้างบทความที่ข้าพเจ้ารู้ในไทยวิกิพีเดีย จะเป็นส่วนช่วยให้คนไทย(ในที่นี้หมายถึงเด็กไทย)มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถิติสติปัญญาโดยเฉลี่ยของเด็กไทยในปัจจุบันต่ำจนเป็นที่น่าตกใจ(สถิติปี พ.ศ. 2555 เด็กไทยมี IQ เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลก) อันเนื่องมาจากคนไทยไม่อ่านหนังสือจากสถิติการอ่านหนังสือเด็กไทยที่ต่ำมาก(สถิติปี พ.ศ. 2555 เด็กไทยอ่านหนังสือที่เป็นสาระเฉลี่ยปีละ 8บรรทัด) ซึ่งหากจะมีบทความใดบทความหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้ว ได้ก่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านมีความกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือจนเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านติดเป็นนิสัยรักการอ่านได้ ก็ถือว่าบทความของข้าพเจ้านั้นได้ประสบความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าได้ตั้งความหวังไว้
Thewhitechess (พูดคุย) 15:26, 10 กันยายน 2555 (ICT)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียน แก้

เรื่องที่เขียน และ เรื่องที่จะเขียนในอนาคต แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

บุคคลในประวัติศาสตร์ แก้

ศาสนสถาน แก้

เทพความเชื่อ แก้

อาวุธ แก้

ชีววิทยา แก้

อุปกรณ์ช่าง แก้

  • คีม ประเภทต่างๆ ฯลฯ

เรือรบ แก้

คอมพิวเตอร์ แก้

อื่นๆ แก้

แม่แบบที่จะสร้างในอนาคต แก้

  • รายชื่อวัดในประเทศพม่า

เรื่องที่สงสัย แก้

  1. นายพลอู อองซาน กับ ซูจี อองซาน คำว่า อองซาน เป็นนามสกุล ต้องเขียนแยกหรือไม่?
  2. ซูจี อองซาน ตามภาษาพม่าต้องเอาชื่อขึ้นก่อนหรือ ต้องเอานามสกุลขึ้นก่อน?
  3. ทำไม รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แดงทุกบริษัทเลย? หรือห้ามเขียน?
  4. ทำไม โครงทหาร ใช้รูปหมวกตำรวจ? โดนเทคโอเว่อร์?

เรื่องอื่นๆที่สนใจ (มีบทความอยู่แล้ว) แก้

เกี่ยวกับสถิติ แก้

กล่องผู้ใช้ แก้

หัวข้อที่สนใจตามระบบดิวอี้ แก้

000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
100ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญา
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
160ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
170ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จริยธรรม ศีลธรรม
190ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
300ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สังคมศาสตร์
310ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถิติศาสตร์
320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เศรษฐศาสตร์
340ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมาย
370ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
520ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดาราศาสตร์
540ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เคมี
570ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
580ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พฤกษศาสตร์
620ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
690ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การก่อสร้าง
720ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถาปัตยกรรม
750ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตรกรรม ภาพเขียน
770ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
920ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ พงศาวลีวิทยา เครื่องยศ
930ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
950ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก

คติประจำตัว แก้

  “เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่...”
พุทธทาสภิกขุ, หัวข้อธรรมในคำกลอน
  “หนทางไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรก.
A journey of a thousand miles must begin with a single step.”
เล่าจื๊อ
  “นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ ไฉนเลยจะขึ้นสู่ที่สูงได้”
ขงเบ้ง
  “ต้นไม้หากย้ายรากบ่อย ย่อมไม่โต”
— จำไม่ได้
  “ความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุด คือ "การไม่กล้าเสี่ยง"”
— ราอูล กราเซีย บราโว
  “วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมา
The best way to predict the future is to invent it.”
— Alan Kay