พูดคุย:แอลัน ทัวริง

Active discussions

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ แอลัน ทัวริง

[ไม่มีชื่อ]แก้ไข

ชื่อ Alan Turing น่าจะถอดเป็นอักษรไทยว่า แอลัน (หรือ อะลัน) เทอริง นะครับ เพราะ ธ มักใช้ทับศัพท์แทน th (ปัจจุบันใช้ ท กับทั้ง t และ th) --Phisite 02:44, 30 มิ.ย. 2004 (UTC) Year in this article should be only in Buddhist year or Christian year, not both. [K.Supachai]

กลับไปที่หน้า "แอลัน ทัวริง"