พูดคุย:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          บทความนี้อยู่ใน โครงการวิกิต่อไปนี้:

เรื่องลิขสิทธิ์แก้ไข

พบว่าลอกมาจาก http://www.eng.chula.ac.th/~adminfo/enghis1.pdf ไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ -- bact' คุย 11:04, 14 มกราคม 2006 (UTC)

ผมเอาบทความนี้มาจากอามาจากหนังสือรุ่นอินทาเนียรุ่นที่ ๘๕ ครับซึ่งของอนุญาตผู้เขียนมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงเครดิตให้
อนึ่ง บทความนี้กับบทความที่ให้มีส่วนแตกต่างกันเยอะนะครับโดยในรายละเอียด คำพูดอาจจะคล้ายคลึง การเรียงเรื่องก็คล้าย แต่มีหลายอย่างที่เพิ่มเติมครับ ตัวผู้เขียนเองก็เรียบเรียงมาจากหนังสือหลายเล่ม

ส่วนอันที่ส่งให้มานั้นเข้าใจว่าผู้เขียนหลักคือเจ้าพระยาธรมมศักดิ์มนตรี (เขียนว่ารวบรวมจากหลายบทความเช่นกัน จริง ๆ แล้วคือใช้ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นหลักครับ ผมจำปีไม่ได้ครับแต่ได้อ่านบทความเล่มนั้นท่านแต่งคนเดียวครับ ซึ่งเนื้อหาเหมือนกับบทความที่ให้มามาก ถ้าจะบอกว่าลอก บทความที่ให้มานี้ก็ลอกมาจากบทความนั้นซึ่งแต่งไว้ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๑ มากครับ) ซึ่งบทความประวัติคณะชิ้นนี้เผยแพร่โดยทั่วไปครับ มีหนังสือหลายเล่มที่ใช้คำว่าคัดลอกมา

ผมไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันครับถ้าอ่านจากบทความที่คุณ 'bact ให้มานั้นแสดงว่าไม่มีชื่อผู้เขียนชัดเจนครับ แสดงว่าจะมีอายุแค่ ๕๐ ปี หลังจากที่เขียนซึ่งถ้าลงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ก็เป็นเวลาเกิน ๕๐ ปีแล้ว แต่ถ้าบทความนั้นเจ้าของคือเจ้าพระยาธรมมศักดิ์มนตรีซึ่งท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ซึ่งเป็นเวลาเกิน ๕๐ ปีเช่นกันครับ --Guttdude 18:43, 14 มกราคม 2006 (UTC)

เข้าใจว่าคงคัดลอก/ปรับปรุงกันมาทุกรุ่น เช่น [1] [2] ผมไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์ว่า เวลานับนี่ นับที่เริ่มเขียน หรือว่านับที่ปรับปรุงล่าสุดน่ะครับ แต่กรณีเจ้าของบทความเป็น .. สมมติว่าสมาคมศิษย์เก่าอะไรแบบนี้ แล้วได้รับอนุญาตจากทางนั้นแล้ว ก็คงไม่มีปัญหาครับ -- bact' คุย 19:50, 14 มกราคม 2006 (UTC)

กลับไปที่หน้า "คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"