ทอมัสแห่งวูดสตอก ดยุกที่ 1 แห่งกลอสเตอร์ – ภาษาอื่น ๆ