พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก)

พระเทพปริยัติวิมล นามเดิม แสวง ลูกอินทร์ ฉายา ธมฺเมสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[1]


พระเทพปริยัติวิมล
(แสวง ธมฺเมสโก)
พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก).jpg
เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2494
อายุ 69
อุปสมบท 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
พรรษา 48
วัด วัดบวรนิเวศวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.5
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

พระเทพปริยัติวิมล นามเดิม แสวง นามสกุล ลูกอินทร์ ฉายา ธมฺเมสโก เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรของนายเชื่อม และนางเสมอ ลูกอินทร์[2]

เมื่ออายุได้ 10 ปี บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์[3]

การศึกษาแก้ไข

การปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะปลัดขวาที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี '

อ้างอิงแก้ไข