พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย บางแห่งสะกดว่า พิสิษฐสบสมัย[1] (21 กันยายน พ.ศ. 2451 — 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับหม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ21 กันยายน พ.ศ. 2451
สิ้นพระชนม์23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 (65 ปี)
พระสวามีหม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
พระบุตรหม่อมราชวงศ์พิลาศลักษณ์ บุณยะปานะ
ราชสกุลบริพัตร (โดยประสูติ)
กิติยากร (โดยเสกสมรส)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พระมารดาหม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์
ศาสนาพุทธ

พระประวัติ แก้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย เรียกโดยลำลองว่า "ท่านพระองค์หญิงสาม" หรือ "ท่านพระองค์สาม"[2] ประสูติเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2449 เป็นพระบุตรพระองค์ที่สี่และเป็นพระธิดาพระองค์ที่สามในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับหม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ เมื่อแรกประสูติมีพระนามว่า หม่อมเจ้าพิสิฐสบสมัย ครั้นในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ยกพระบุตรของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ประสูติแต่หม่อมเจ้าประสงค์สมเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทั้งสาย[3]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย เสกสมรสกับหม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับหม่อมละออง กิติยากร ณ อยุธยา มีพระธิดาเพียงคนเดียวคือ หม่อมราชวงศ์พิลาศลักษณ์ กิติยากร ที่ต่อมาได้สมรสกับบัณฑิต บุณยะปานะ (สกุลเดิม สารสิน) มีบุตรธิดาด้วยกันสามคน คือ พิทูร, ศิถี และสิรี บุณยะปานะ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 สิริพระชันษาได้ 65 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร ปีฉลูสัปตศก พุทธศักราช 2468" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0ก): 66. 3 มีนาคม พ.ศ. 2468. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2015-02-26. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. วิรัช จาตุรงคกุล. "ชีวิตในวังของสกุลจาตุรงคกุล". มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-03. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. "ประกาศ ยกพระวรวงษ์เธอ เป็นพระเจ้าวรวงษ์เธอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 27 (1ก): 99. 8 มกราคม พ.ศ. 2453. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๑๙๐๘, ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายใน เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๓๐๐, ๖ มีนาคม ๒๔๖๙