พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ (พ.ศ. 2349 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419) มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้ารองทรง เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 38 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) เป็นต้นราชสกุลรองทรง

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติพ.ศ. 2349
สิ้นพระชนม์4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419
พระบุตร10 องค์
ราชสกุลรองทรง
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระมารดาเจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา)

พระประวัติ แก้

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ เป็นพระโอรสลำดับที่ 38 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 2 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา) เมื่อปี พ.ศ. 2349 คาดว่าประสูติในพระราชวังบวรสถานมงคล (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปัจจุบัน)

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชราเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2419 ที่วังปากคลองตลาด อยู่ใกล้กับวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณถนนราชินี เชิงสะพานเจริญรัช 31 จุดที่เป็นสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง สิริพระชันษาราว 70 ปี

พระกรณียกิจ แก้

พระองค์ทรงว่าการโรงทองต่อจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ โดยทรงดูแลตลอดพระชนม์ชีพ โดยทรงปฏิบัติต่างพระเนตรพระกรรณด้วยความวิริยอุตสาหะมาโดยตลอด ทำให้มักได้คำชมจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เนื่อง ๆ

พระอิสริยยศ แก้

 • หม่อมเจ้ารองทรงในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ารองทรง
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 2 กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
 • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
 • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ

พระโอรสธิดา แก้

พระองค์มีพระโอรสและพระธิดาทั้งหมด 10 องค์ ได้แก่

 1. หม่อมเจ้าชายวัฒนา พระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายใหญ่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา (พ.ศ. 2391 – 9 กันยายน พ.ศ. 2461)
 2. หม่อมเจ้าชายภูษา รองทรง บางแห่งว่าหม่อมเจ้าภูษิต
 3. หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณ รองทรง
 4. หม่อมเจ้าหญิงเม้า ทองแถม ประสูติแต่หม่อมรอด (30 กันยายน พ.ศ. 2401 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2478) เป็นชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
 5. หม่อมเจ้าชายหวอ บางแห่งว่าหม่อมเจ้าแหวว (พ.ศ. 2404 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2431)
 6. หม่อมเจ้าหญิงปุก (พ.ศ. 2405 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431)
 7. หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2405)
 8. หม่อมเจ้าชายขาว รองทรง (ประสูติ พ.ศ. 2410 พระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2465)
 9. หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม
 10. หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม

ราชตระกูล แก้

พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ พระบิดา:
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
พระอัครชายา (หยก)
พระอัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
ทอง ณ บางช้าง
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี
พระมารดา:
เจ้าจอมมารดาภู่ (อิเหนา)
พระอัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ
พระอัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ
พระปัยกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ
พระปัยยิกาฝ่ายพระมารดา:
ไม่ทราบ

อ้างอิง แก้

หนังสือ แก้

 • หนังสือพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี โดยพลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรี และรัชนี ทรัพย์วิจิตร พ.ศ. 2543
 • หนังสือราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ พ.ศ. 2515
 • หนังสือ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่มที่ 5 ตอนตำนานวังเก่า ของกรมศิลปากร ปี 2542
ก่อนหน้า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ถัดไป


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์   เจ้ากรมช่างทอง
(ไม่ปรากฏ)
  ไม่ทราบ