พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกส

พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 (โปรตุเกส: Fernando II; เยอรมัน: Ferdinand II.; 29 ตุลาคม พ.ศ. 2359 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2428) เป็นพระมหากษัตริย์โปรตุเกสและเป็นพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 แห่งโปรตุเกสนับตั้งแต่การประสูติกาลพระราชโอรสองค์แรกใน พ.ศ. 2380 จนถึงการสวรรคตของพระนางในปีพ.ศ. 2396

พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกส
พระบรมฉายาลัษณ์ ปีพ.ศ. 2404
พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสและอัลการ์วึช

(ผ่านสิทธิพระมเหสี)
ครองราชย์16 กันยายน พ.ศ. 2380 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396
(16 ปี 60 วัน)
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียที่ 2 แห่งโปรตุเกส
ถัดไปพระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกส
ผู้ร่วมในราชสมบัติสมเด็จพระราชินีนาถมาเรียที่ 2 แห่งโปรตุเกส
เจ้าชายพระราชสวามีแห่งโปรตุเกส
ระหว่าง9 เมษายน พ.ศ. 2379 – 16 กันยายน พ.ศ. 2380
พระราชสมภพ29 ตุลาคม พ.ศ. 2359
เวียนนา ประเทศออสเตรีย
สวรรคต15 ธันวาคม พ.ศ. 2428
ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
(พระชนมายุ 69 พรรษา)
พระราชบุตรพระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกส
พระเจ้าลูอิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส
เจ้าหญิงมารีอาแห่งโปรตุเกส
เจ้าชายฌูเอา ดยุกแห่งเบย์รา
เจ้าหญิงมารีอา แอนนาแห่งโปรตุเกส
เจ้าหญิงอันโตนีอาแห่งโปรตุเกส
เจ้าชายฟือร์นังดูแห่งโปรตุเกส
เจ้าชายออกุสโต ดยุกแห่งโคอิมบรา
เจ้าชายลีโอโพลโดแห่งโปรตุเกส
เจ้าหญิงมารีอา ดา กลอเรียแห่งโปรตุเกส
เจ้าชายยูจินีโอแห่งโปรตุเกส
พระบรมนามาภิไธย
เยอรมัน: แฟร์ดีนันท์ เอากุสท์ ฟรันทซ์ อันโทน
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา
บรากังซา
พระราชบิดาเจ้าชายแฟร์ดีนันท์แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธา
พระราชมารดาเจ้าหญิงมารีอา แอนโตนีอา คอฮารี เดอ คซาบราก
ลายพระอภิไธย

ตามกฎหมายของโปรตุเกส เพียงหลังจากการประสูติของพระราชโอรสพระองค์แรกในปีพ.ศ. 2380 พระองค์ทรงได้รับพระอิสริยยศในฐานะพระมหากษัตริย์พระราชสวามี รัชกาลของพระองค์สิ้นสุดด้วยการสวรรคตของพระมเหสีในปีพ.ศ. 2396 แต่พระองค์ก็ทรงดำรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลของพระราชโอรสคือ พระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกสจนถึงปีพ.ศ. 2398 พระองค์ทรงประสูติในฐานะราชนิกุลเยอรมันสายซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา

ช่วงต้นพระชนม์ชีพ

แก้
 
พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกสขณะมีพระชนมายุ 24 พรรษา โดยด้านข้างคือภาพรูปปั้นครึ่งพระองค์ของพระเจ้าเปดรูที่ 4

พระนามเมื่อประสูติของพระองค์คือ แฟร์ดีนันท์ เอากุสท์ ฟรันทซ์ อันโทน เป็นพระราชโอรสในเจ้าชายแฟร์ดีนันท์แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและก็อตธากับเจ้าหญิงมารีอา แอนโตนีอา คอฮารี เดอ คซาบราก เจ้าชายแฟร์ดีนันท์ทรงเติบโตขึ้นมาในหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนของพระราชวงศ์ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศสโลวาเกีย, ราชสำนักแห่งออสเตรียและเยอรมนี พระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งเบลเยียมและทรงเป็นพระญาติชั้นหนึ่งของพระโอรสของพระองค์ซึ่งก็คือ สมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 2 แห่งเบลเยียมและจักรพรรดินีชาร์ลอตแห่งเม็กซิโก อีกทั้งและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามีของพระนาง

พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกส

แก้

ตามกฎหมายของโปรตุเกส พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถจะได้รับพระอิสริยยศ "พระมหากษัตริย์" หลังจากสมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระสูติกาลบุตรพระองค์แรกจากการอภิเษกสมรสครั้งนี้ (นั่นเป็นเหตุผลที่พระราชสวามีพระองค์แรกของสมเด็จพระราชินีนาถคือ โอกุสต์ เดอ โบอาร์แน ไม่ได้รับพระอิสริยยศ "พระมหากษัตริย์") หลังจากการประสูติของพระราชโอรสซึ่งต่อมาคือ พระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกส เจ้าชายแฟร์ดีนันท์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกส

ถึงแม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 จะทรงมีพระราชอำนาจในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจร่วมกันอย่างดีและทรงร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆในรัชกาลของสมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 พระเจ้าฟือร์นังดูทรงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองโปรตุเกส โดยทรงบริหารราชการด้วยพระองค์เองในระหว่างที่พระมเหสีทรงพระครรภ์

แต่ในที่สุด สมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 เสด็จสวรรคตจากการมีพระประสูติกาลบุตรพระองค์ที่ 11 ทำให้รัชกาลของพระเจ้าฟือร์นังดูต้องสิ้นสุดลง แต่ก็ทรงดำรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงปีพ.ศ. 2396 จนถึงพ.ศ. 2398 ในช่วงระหว่างที่พระเจ้าเปดรูที่ 5 ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ

บั้นปลายพระชนม์ชีพ

แก้
 
พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกสกับเอลิซา ฮันสเลอร์ พระมเหสีพระองค์ที่สอง ภาพถ่ายราวปีพ.ศ. 2428

ในปีพ.ศ. 2412 พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะรับราชบัลลังก์สเปน

ในบั้นปลายพระชนม์ชีพพระเจ้าเฟอร์นานโดที่ 2 ทรงสมรสกับนักร้องอุปรากรคือ เอลิซา ฮันสเลอร์ และได้บรรดาศักดิ์เป็นเคานท์เตสแห่งเอ็ดลา

พระเจ้าเฟอร์นานโดที่ 2 ทรงเป็นผู้มีสติปัญญาและมีพระทัยใฝ่ทางด้านศิลปะเช่นเดียวกับพระทัยที่นิยมความทันสมัยและแนวคิดเสรีนิยม พระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแกะสลัก, เครื่องปั้นดินเผาและภาพสีน้ำ

ในปีพ.ศ. 2381 พระองค์ทรงสร้างพระราชวังเปนาใกล้ซินทรา เป็นสถาปัตยกรรมในจินตนาการป่าในสไตล์ที่ผสมผสานในรูปแบบสัญลักษณ์ที่อาจเทียบเคียงได้กับปราสาทนอยชวานชไตน์ของสมเด็จพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย พระองค์ทรงใช้พระชนม์ชีพในบั้นปลายที่ปราสาทนี้ร่วมกับพระมเหสีพระองค์ที่สอง โดยทรงรับอุปถัมภ์จิตรกรที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาของพระองค์

อภิเษกสมรสและรัชทายาท

แก้

พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2 แห่งโปรตุเกส พระราชธิดาในพระเจ้าเปดรูที่ 4 แห่งโปรตุเกส (ยังทรงเป็นจักรพรรดิเปดรูที่ 1 แห่งบราซิลด้วย) ในภายหลัง หลังจากการสวรรคตของพระราชินีนาถมารีอา พระองค์ก็อภิเษกสมรสอีกครั้งในกรุงลิสบอน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2412 กับนักแสดงหญิงคือ เอลิซา ฮันสเลอร์ (เกิดที่นูชาเตล 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2379 - เสียชีวิตที่ ลิสบอน 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2472) ได้รับการสถาปนาเป็นกราฟิน ฟอน เอ็ดลา การอภิเษกสมรสครั้งนี้ไม่มีโอรสธิดา

พระองค์กับพระมเหสีพระองค์แรกทรงมีพระราชโอรสธิดาร่วมกัน 11 พระองค์ ได้แก่

พระรูป พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส และพระโอรส-ธิดา หมายเหตุ
  พระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกส 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2370
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2404
อภิเษกสมรส วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2401 กับ
เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโฮเฮนโซลเลิร์น-ซิกมารินเงน
ไม่มีพระโอรสธิดา

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โปรตุเกสระหว่าง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404
  พระเจ้าลูอิสที่ 1 แห่งโปรตุเกส 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2381
19 ตุลาคม
พ.ศ. 2432
อภิเษกสมรส วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2405 กับ
เจ้าหญิงมาเรีย เพียแห่งอิตาลี
มีพระโอรส 2 พระองค์ ได้แก่
พระเจ้าคาร์ลอสที่ 1 แห่งโปรตุเกส
เจ้าชายอฟอนโซ ดยุกแห่งโอปอร์โต

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์โปรตุเกสระหว่าง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404
  เจ้าหญิงมารีอาแห่งโปรตุเกส 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2383
4 ตุลาคม
พ.ศ. 2383
สิ้นพระชนม์เมื่อตอนประสูติ
  เจ้าชายฌูเอา ดยุกแห่งเบย์รา 16 มีนาคม
พ.ศ. 2385
27 ธันวาคม
พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์ขณะมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา

ทรงดำรงตำแหน่งดยุกแห่งเบย์ราจนกระทั่งสวรรคต
  เจ้าหญิงมารีอา แอนนาแห่งโปรตุเกส 21 สิงหาคม
พ.ศ. 2386
5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2427
อภิเษกสมรส วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2402 กับ
พระเจ้าจอร์จแห่งแซกโซนี
มีพระโอรสธิดา 8 พระองค์ ได้แก่
เจ้าหญิงมาเรีย โจแอนนาแห่งแซกโซนี
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งแซกโซนี
เจ้าหญิงมาทิลดาแห่งแซกโซนี
พระเจ้าเฟรเดอริก ออกัสตัสที่ 3 แห่งแซกโซนี
เจ้าหญิงมาเรีย โจเซฟาแห่งแซกโซนี
เจ้าชายโยฮัน จอร์จแห่งแซกโซนี
เจ้าแม็กซิมิเลียนแห่งแซกโซนี
เจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งแซกโซนี

ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าจอร์จแห่งแซกโซนี และทรงเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าเฟรเดอริก ออกัสตัสที่ 3 แห่งแซกโซนี
  เจ้าหญิงอันโตนีอาแห่งโปรตุเกส 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2388 1845
27 ธันวาคม
พ.ศ. 2456
อภิเษกสมรส วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2404 กับ
เจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น
มีพระโอรสธิดา 3 พระองค์ ได้แก่
เจ้าชายวิลเลียมส์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น
พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 1 แห่งโรมาเนีย
เจ้าชายคาร์ล อันโตนแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น

ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น และทรงเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าฟือร์นังดูที่ 1 แห่งโรมาเนีย
  เจ้าชายฟือร์นังดูแห่งโปรตุเกส 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2389
6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา
  เจ้าชายออกุสโต ดยุคแห่งโคอิมบรา 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2390
26 กันยายน
พ.ศ. 2432
ทรงไม่อภิเษกสมรส

สิ้นพระชนม์ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 41 พรรษา

ทรงดำรงตำแหน่งดยุคแห่งโคอิมบราจนกระทั่งสิ้นพระชนม์
  เจ้าชายลีโอโพลโดแห่งโปรตุเกส 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2392
7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2392
สิ้นพระชนม์เมื่อตอนประสูติ
  เจ้าหญิงมารีอา ดา กลอเรียแห่งโปรตุเกส 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2394
3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2394
สิ้นพระชนม์หลังประสูติได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง
  เจ้าชายยูจินีโอแห่งโปรตุเกส 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2396
15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2396
สิ้นพระชนม์หลังพระราชมารดาสวรรคตได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าฟือร์นังดูที่ 2 แห่งโปรตุเกส ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2    
พระมหากษัตริย์แห่งโปรตุเกสและอัลการ์เวส
ครองราชย์ร่วมกับ สมเด็จพระราชินีนาถมารีอาที่ 2

(16 กันยายน พ.ศ. 2377 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396)
  พระเจ้าเปดรูที่ 5