พระมหากษัตริย์พระราชสวามี

พระมหากษัตริย์พระราชสวามี หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชสวามี คือตำแหน่งของพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถ มีพระอิสริยยศสูงกว่าเจ้าชายพระราชสวามี บางครั้งก็ถึอว่าเป็นชื่อเรียกอีกอย่างของสมเด็จพระราชาธิบดี เป็นอิสริยยศที่ไม่ค่อยปรากฏ เพราะส่วนใหญ่พระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถจะทรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายพระราชสวามี อย่างไรก็ตามการสถาปนาพระมหากษัตริย์พระราชสวามีนั้นจะต้องมีความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน เนื่องจากมีพระเกียรติยศสูงเสมอสมเด็จพระราชินีนาถ

รายพระนามพระมหากษัตริย์พระราชสวามีแก้ไข

ฟรันซิสโก, ดยุกแห่งการ์ดิส ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปนในฐานะพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลล่าที่สองแห่งสเปน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1846

ดูเพิ่มแก้ไข