พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม

มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม (29 สิงหาคม พ.ศ. 2419 - พ.ศ. 2475) (พระนามเดิม : หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี) พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ กับหม่อมเพิ่ม เกษมศรี ณ อยุธยา

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg

พระนาม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2419
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2475
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
พระมารดา หม่อมเพิ่ม เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมขาว เกษมศรี ณ อยุธยา (สุวนันท์)

หม่อมนวม เกษมศรี ณ อยุธยา (เสขรฤทธิ์)

หม่อมพิง เกษมศรี ณ อยุธยา (สุรนันท์)

พระบุตร หม่อมราชวงศ์ประพฤทธ์ เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์หญิงประพาศิริ เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์หญิงศศิโฉม เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์จิตติน เกษมศรี

หม่อมราชวงศ์หญิงแสงโสม เกษมศรี

หม่อมเกษมศรีศุภวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ขจิต เกษมศรี)

พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี ประสูติเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2419 ทรงศึกษาในพระตำหนักสวนกุหลาบ จนเมื่อพระชันษาได้ 17 ปี ได้ทรงเข้ารับราชการในกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงทำหน้าที่ตั้งแต่เสมียนจนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดี เมื่อ พ.ศ 2464 ทรงได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม

ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งปลัดทูลฉลอง และรองเสนาบดีของกระทรวงดังกล่าว โดยทรงดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีเป็นสมัยแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2465 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2472 และสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2475 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากนี้ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาป้องกันราชอาณาจักร สภาการคลัง สภาเผยแพร่พาณิชย์ สภากรรมการรักษาระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เมื่อทรงออกจากราชการ ได้ประมาณ 6 - 7 เดือน ได้สิ้นพระชนม์ในปลายปี พ.ศ. 2475

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Jeffary Finestone. สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพ : บริษัทกู๊ดวิว เพรส จำกัด, พ.ศ. 2543. 394 หน้า. หน้า หน้าที่28.