พระพุทธประวัติ (เพลง)

เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน เป็นอัลบั้มเพลงที่เล่าถึงพระพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ไปจนถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน วางจำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 โดยเพลิน พรหมแดน ประพันธ์เนื้อหาเพลงเอง ขับร้องเอง วางขายเอง ซึ่งเพลงชุดนี้ มีส่วนใหญ่เป็นเพลงพูด (หมายถึง เพลงที่เมื่อร้องจบแล้ว จะมีการบรรยายพระพุทธประวัติต่อไปจนจบเพลง) แต่บางเพลงจะเป็นเพลงร้องล้วนๆตามปกติ ซึ่งในช่วงการบรรยายนั้น จะมี เพลิน พรหมแดน บรรยายเนื้อความตามปกติ และมีนักพากย์มืออาชีพมาร่วมบรรยายด้วย คือ

"พระพุทธประวัติ (เพลง)"
เพลง
ภาษาภาษาไทย

เบื้องหลังการประพันธ์เพลงแก้ไข

"เพลิน พรหมแดน" นอกจากแบ่งเวลางาน มาพักใจเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำแล้ว เพลิน พรหมแดน ยังนำความรู้ด้านดนตรี และลีลาการแต่งเพลงพูดแนวถนัด มาใช้สร้างสรรค์บทเพลงพุทธประวัติ อีกทางที่ช่วยเผยแพร่เรื่องราวพุทธศาสนาให้ผู้ฟังเข้าถึงธรรมะง่ายขึ้น

พระพุทธประวัติ ชุดนี้ ถูกบอกเล่าต่างออกไปจากเพลงแบบอื่นที่ผู้ชมที่เคยฟัง ด้วยทำนองเพลงที่เป็นทำนองผสม ระหว่างทำนองไทยเดิม เช่น ทำนองเพลงพม่ารำขวาน[1] ทำนองเพลงกราวนอก[2] ทำนองเพลงขับเสภา/ แหล่[3][4] ฯลฯ และทำนองไทยประยุกต์ เช่น ทำนองจากเพลง "อุทยานดอกไม้"[5], "ใจนางเหมือนทางรถ"[6], "นกเขาคู่รัก"[7] ซึ่งทำนองเหล่านี้เองที่ทำให้เพลงนี้ดูสนุกสนาน น่าสนใจ และชวนให้ติดตาม ประกอบด้วยคำร้องที่มีความเข้าใจง่าย และแฝงด้วยคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาไว้มากมาย ซึ่งเพลิน พรหมแดน ผู้สร้างเพลงต้องศึกษาตำราทางพุทธศาสนาหลายเล่ม และใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงในการประพันธ์เพลง โดยมีความศรัทธา และผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นแรงบันดาลใจให้เพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง ปี พ.ศ. 2555 สร้างงานเพลงเป็นพุทธบูชานำรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายมอบให้วัดเกตุมวดีศรีวราราม[8][9][10]

สมส่วน พรหมสว่าง หรือ เพลิน พรหมแดน กล่าวว่า

การแต่งเพลงพุทธประวัติเนี่ยทำให้เราแตกฉาน มีความรู้สึกลึกซึ้ง เพราะเป็นเพลงที่แต่งยากสุด ยาวที่สุด และใช้เวลาแต่งนานที่สุด ตั้งแต่แต่ง ร้อง จนทำเป็นเพลงชุดสำเร็จนี่ใช้เวลาถึง 5 ปีนะ

รายชื่อเพลงแก้ไข

เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน ชุดที่ 1แก้ไข

เพลงทั้งหมดประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สมส่วน พรหมสว่าง

ลำดับ ชื่อเพลง ยาว
1. "ปฐมบทพระพุทธประวัติ"   9.58
2. "สู่ครรภ์พระมารดา"   4:53
3. "ทรงประสูติกาล"   11:11
4. "ความอัศรรย์วันประสูติ"   5:59
5. "กาฬเทวิลดาบส"   5:56
6. "ถวายพระนาม"   5:14
7. "วันแรกนาขวัญ"   5:26
8. "อภิเษกสมรส"   3:58
9. "เทวทูตทั้ง 4"   6:37
10. "พระราหุลกุมาร"   7:29
11. "เห็นพระราชวังดั่งป่าช้า"   6:22
12. "ราตรีที่อำลา"   9:59
13. "อธิษฐานถือเพศบรรพชิต"   5:37
14. "ให้นายฉันนะกลับพระนคร"   8:30
15. "เสด็จบิณฑบาตวันแรก"   7:48
16. "น้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสาร"   4:30
17. "เสด็จสู่สำนักสองพระดาบส"   4:27
18. "ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าตามมาพบ"   4:30
19. "บำเพ็ญทุกรกิริยา"   7:11
20. "แว่วเสียงพิณ"   6:31
ความยาวทั้งหมด:
2:12:20

เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน ชุดที่ 2แก้ไข

เพลงทั้งหมดประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สมส่วน พรหมสว่าง

ลำดับ ชื่อเพลง ยาว
1. "นางสุชาดา"   7:26
2. "ปัญจมหาสุบิน"   8:18
3. "นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส"   5:17
4. "อธิษฐานลอยถาด"   6:35
5. "รัตนบัลลังก์"   9:30
6. "ผจญมาร"   9:59
7. "ทรงตรัสรู้"   11:44
8. "มหัศจรรย์วันประสูติ"   7:19
9. "สามธิดามาร"   9:50
10. "เทววาจิกอุบาสก"   9:57
11. "ท้าวสหัมบดีพรหม"   8:27
12. "อุปกาชีวก"   7:13
13. "ปฐมเทศนา"   12:55
14. "ปัญจวัคคีย์บรรลุธรรม"   9:26
15. "ยสะกุลบุตร"   12:42
16. "ปฐมอุบาสิกา"   7:11
17. "ภัททวัคคีย์กุมาร"   9:46
18. "โปรดชฎิล 3 พี่น้อง ตอน 1"   9:58
19. "โปรดชฎิล 3 พี่น้อง ตอน 2"   10:27
20. "หมู่ภิกษุชฎิลได้วิมุตติธรรม"   9:33
ความยาวทั้งหมด:
3:3:33

เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน ชุดที่ 3แก้ไข

เพลงทั้งหมดประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สมส่วน พรหมสว่าง

ลำดับ ชื่อเพลง ยาว
1. "โปรดพระเจ้าพิมพิสาร"   10:59
2. "เปรตมาขอส่วนบุญ"   7:35
3. "พระอัครสาวก ตอน 1"   11:18
4. "พระอัครสาวก ตอน 2"   9:10
5. "มาฆปุรณมี"   7:24
6. "พระกาฬุทายี"   8:38
7. "เสด็จนิวัติกบิลพัสดุ์นคร"   11:10
8. "เสด็จบิณฑบาตกรุงกบิลพัสดุ์"   9:42
9. "พิมพาโศกาดูร"   12:29
10. "เสียงพิลาปจากพิมพา"   14:41
11. "นันทกุมารบรรพชา"   6:31
12. "บรรพชาราหุล"   5:53
13. "พระพุทธบิดาทูลขอ"   5:03
14. "อนาถบิณฑิกเศรษฐี"   10:05
15. "พระนันทะสำเร็จพระอรหันต์"   6:07
16. "หกศากยราชบรรพชา"   15:09
17. "เสด็จเมืองโกสัมพี"   9:56
18. "สิบหกนายขมังธนู"   9:18
19. "ช้างนาฬาคีรีและกฎห้าข้อของพระเทวทัต"   13:32
20. "พระเทวทัตทำสังฆเภท"   7:49
ความยาวทั้งหมด:
3:12:29

เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน ชุดที่ 4แก้ไข

เพลงทั้งหมดประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สมส่วน พรหมสว่าง

ลำดับ ชื่อเพลง ยาว
1. "ธรณีสูบพระเทวทัต"   12:59
2. "พระเจ้าอชาตศัตรูสำนึกบาป"   8:41
3. "พระพุทธบิดาประชวร"   15:02
4. "มหาปชาบดีบรรพชา"   9:22
5. "พระนางพิมพาสำเร็จพระอรหันต์"   8:01
6. "พิสูจน์พระอรหันต์"   12:19
7. "เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน 1"   7:47
8. "เดียรถีย์ท้าแข่งอิทธิฤทธิ์ ตอน 2"   12:34
9. "เสด็จแดนดาวดึงส์"   5:42
10. "โปรดพระพุทธมารดา"   10:08
11. "ทรงเปิดโลก"   13:14
12. "พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน 1"   11:26
13. "พระอัครสาวกปรินิพพาน ตอน 2"   12:54
14. "ทรงปรารภชราธรรม"   7:40
15. "ทรงแสดงนิมิตโอภาส"   10:38
16. "ทรงปลงอายุสังขาร ตอน 1"   3:52
17. "ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ตอน 2"   13:04
18. "ทรงขอน้ำและรับผ้าสิงคิวรรณ"   12:28
19. "เสด็จสาลวโนทยาน"   14:40
20. "ทรงตอบปัญหาพระอานนท์"   13:14
21. "สุภัททะปริพาชก"   10:08
22. "พระธรรมคือพระศาสดา"   7:10
23. "หยาดน้ำตาท่านพระอานนท์"   7:32
24. "ประทานโอวาทพระอานนท์"   13:16
25. "ปัจฉิมโอวาท"   9:04
26. "ฟ้ารันทดดินระทม"   10:30
ความยาวทั้งหมด:
4:33:25

อ้างอิงแก้ไข

 1. เพลงพระพุทธประวัติ #16 น้ำพระทัยพระเจ้าพิมพิสาร - YouTube สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 2. เพลงพระพุทธประวัติ #26 ผจญมาร - YouTube สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 3. เพลงพระพุทธประวัติ #12 ราตรีที่อำลา - เพลิน พรหมแดน สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 4. เพลงพุทธประวัติ #86 ฟ้ารันทดดินระทม สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 5. เพลงพุทธประวัติ #77 ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ตอน 2 สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 6. เพลงพระพุทธประวัติ #14 ให้นายฉันนะกลับพระนคร - เพลิน พรหมแดน.เข้าถึง 18 มิถุนายน 2015.
 7. เพลงพระพุทธประวัติ #35 ยสะกุลบุตร - เพลิน พรหมแดน สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 8. "เพลิน พรหมแดน" ลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติ - ThaiPBS.com สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 9. เพลงชุด พระพุทธประวัติ ร้องโดย เพลิน พรหมแดน มีคุณค่ายิ่ง - NationTV.TV สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019
 10. เพลิน พรหมแดน ลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติ (คลิปสัมภาษณ์) - ช่อง ThaibanturngPBS ใน YouTube สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2019