หงสาวดีมิบะยา

(เปลี่ยนทางจาก พระนางหงสาวดีมิพยา)

หงสาวดีมิบะยา[note 1] (พม่า: ဟံသာဝတီ မိဖုရား, ออกเสียง: [hàɴθàwədì mḭbəjá] หั่งส่าวะดี่ มิบะยา; ประมาณ 1536 – มิถุนายน 1606) เป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้านันทบุเรงแห่งราชวงศ์ตองอู ดำรงพระอิสสริยยศระหว่าง ค.ศ. 1581 ถึง 1599 และเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายถึง 3 พระองค์คือ มังกะยอชวาที่ 1 แห่งตองอู มังกะยอชวาที่ 2 แห่งอังวะ และตะโดธรรมราชาที่ 3 กษัตริย์แห่งเมืองแปร

หมายเหตุแก้ไข

  1. หงสาวดี มิบะยา แปลว่า พระมเหสีกรุงหงสาวดี แต่พระนามเดิมไม่ปรากฏในพงศาวดาร