พระนางคีนมะน่อง

พระนางคีนมะน่อง (พม่า: ခင်မနှောင်း) เป็นพระมเหสีของมี่นยาซาจี้แห่งยะไข่ระหว่าง ค.ศ. 1599–1612 พระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้านันทบุเรงแห่งราชวงศ์ตองอู และพระมเหสีหงสาวดีมิบะยา พระนางเสด็จไปยังมเยาะอู้หลังจากพระบิดาของพระนางยอมแพ้ต่อกองทัพร่วมของมี่นยาซาจี้และเมงเยสีหตูที่ 2 แห่งตองอูใน ค.ศ. 1599 ที่มเยาะอู้ พระนางเป็นที่รู้จักในพระนาม ตานส้องมิพะย่า (တန်ဆောင်း မိဖုရား; "พระราชินีตำหนักกลาง")

พระนางคีนมะน่อง
พระมเหสีแห่งยะไข่
ดำรงพระยศ19 ธันวาคม [ตามปฎิทินเก่า: 9 ธันวาคม] ค.ศ. 1599–4 กรกฎาคม [ตามปฎิทินเก่า: 24 มิถุนายน] ค.ศ. 1612
พระสวามีมี่นยาซาจี้
พระบิดาพระเจ้านันทบุเรง
พระมารดาหงสาวดีมิบะยา
ประสูติต้นคริสต์ทศวรรษ 1560
พะโค
สวรรคตราวคริสต์ทศวรรษ 1620
มเยาะอู้
ศาสนาพุทธเถรวาท