พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

(เปลี่ยนทางจาก พระที่นั่งสุทไธสวรรย์)

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์ กับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2327 เดิมเรียกว่า "พลับพลาสูง" ต่อมาใน พ.ศ. 2361 - 2370 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อและสร้างใหม่เป็นปราสาท พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งสุทไธสวรรย์" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. 2396 และพระราชทานนามใหม่ว่า "พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท" และโปรดให้นับเป็นพระที่นั่งหนึ่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
Phra Thinang Sutthaisawan Prasat
พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ในช่วงเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
แผนที่
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทพระที่นั่งภายในสวนศิวาลัย พระบรมมหาราชวัง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมไทย
เมืองเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย ประเทศไทย
เริ่มสร้างพ.ศ. 2327
ปรับปรุงพ.ศ. 2361 (แบบปัจจุบัน)
ผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เป็นส่วนหนึ่งของสวนศิวาลัย
เลขอ้างอิง0005574

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เคยใช้เป็นที่เสด็จออกมหาสมาคม ดังนี้

  1. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
  2. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงผนวช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499
  3. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ) เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520
  4. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°44′58″N 100°29′38″E / 13.749369°N 100.493842°E / 13.749369; 100.493842