อัมโน (อังกฤษ: UMNO หรือ อังกฤษ: United Malays National Organisation; มลายู: Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) เป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เป็นสมาชิกก่อตั้งของพรรคแนวร่วม Barisan Nasional หรือบีเอ็น ซึ่งมีอำนาจครอบงำการเมืองมาเลเซียตั้งแต่ได้รับเอกราช อัมโนเน้นการปกป้องวัฒนธรรมมาเลเซีย คุณค่าอิสลาม และนโยบายที่เอื้อกับธุรกิจ

อัมโนมองตัวเองเป็นชาตินิยมมลายู อิสลามนิยม และอนุรักษนิยม เป็นตัวแทนของชาวมลายูในมาเลเซีย แม้ภูมิบุตรอื่น ๆ จะเข้าร่วมพรรคได้ก็ตาม การปกป้องสิทธิของชาวมลายูโดยอัมโนบางครั้งถูกมองว่าต้องแลกมาด้วยสิทธิของกลุ่มที่ไม่ใช่มลายู

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข