พรชีวัน (ละครโทรทัศน์)

พรชีวัน เป็นหนึ่งในละครชุด ดวงใจเทวพรหม ที่ช่อง 3 เอชดี สร้างขึ้นเป็นภาคต่อจาก สุภาพบุรุษจุฑาเทพ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 54 ปีของทางสถานี โดยดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของร่มแก้ว เป็นภาคต่อของตอน คุณชายปวรรุจ กำกับการแสดงโดย คิง สมจริง ศรีสุภาพ นำแสดงโดย ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, นพเก้า เดชาพัฒนคุณ ออกอากาศทุกวันศุกร์–อาทิตย์ เวลา 20.20 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

พรชีวัน
บทประพันธ์ร่มแก้ว
กำกับโดยสมจริง ศรีสุภาพ
นักแสดงปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์
นพเก้า เดชาพัฒนคุณ
ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
พลอยปภัส อิสระพงศ์พร
เอกรินทร์ รุ่งแกร
ศรุต วิจิตรานนท์
สโรชา วาทิตตพันธ์
พิมรา เจริญภักดี
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ภาษาไทย
จำนวนฤดูกาล1
จำนวนตอน16
การผลิต
ผู้จัดละครสมจริง ศรีสุภาพ
บริษัทผู้ผลิตบริษัท กู๊ดฟีลลิ่ง จำกัด
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี
ออกอากาศ27 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 –
31 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ละครเรื่องก่อนหน้าดุจอัปสัร
ละครที่เกี่ยวข้อง
ดวงใจเทวพรหม
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายปวรรุจ

งานสร้าง

แก้

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2567
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้จัดละคร สมจริง ศรีสุภาพ
บทประพันธ์ ร่มแก้ว
บทโทรทัศน์ นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์,นักเขียนเรืองแสง
ผู้กำกับการแสดง สมจริง ศรีสุภาพ
นักแสดงหลัก
หม่อมหลวงสรุจ จุฑาเทพ (คุณสรุจ) นพเก้า เดชาพัฒนคุณ
ชีวัน วงศ์นคร / ชีวัน เทวพรหม (ชีวัน) ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์
นาวาอากาศตรี หม่อมหลวงรณภูมิ จุฑาเทพ (คุณภูมิ) ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา
พรชีวา เทวพรหม (ชีวา) พลอยปภัส อิสระพงศ์พร
ดาลัด เอกรินทร์ รุ่งแกร
หม่อมราชวงศ์ปวรรุจ จุฑาเทพ (คุณชายรุจ) ศรุต วิจิตรานนท์
ท่านหญิงวรรณรสา จุฑาเทพ (คุณรสา / ท่านหญิงแต้ว) สโรชา วาทิตตพันธ์
หม่อมหลวงกระถิน วงศ์นคร / หม่อมหลวงกระถิน เทวพรหม (คุณกระถิน) พิมรา เจริญภักดี
นักแสดงรอง
พันตรี หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ (คุณเพชร) กองทัพ พีค
พันเอก นายแพทย์หม่อมหลวงฉัตรเกล้า จุฑาเทพ (คุณฉัตร) ปณิธาน บุตรแก้ว
หม่อมหลวงภูธเนศ จุฑาเทพ (คุณภู) คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์
พันตำรวจโท หม่อมหลวงรณจักร จุฑาเทพ (คุณจักร) เทศน์ เฮนรี ไมรอน
หม่อมหลวงมารตี เทวพรหม (คุณมารตี) สกาวใจ พูนสวัสดิ์
คุณทวดอ่อน ดวงตา ตุงคะมณี
หม่อมราชวงศ์เทวพันธ์ เทวพรหม (คุณชายเทวพันธ์) ดิลก ทองวัฒนา
หม่อมหลวงวิไลรัมภา เทวพรหม (คุณรัมภา) สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
หม่อมหลวงเกษรา เทวพรหม (คุณเกษ) มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
ชินกร อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล
หม่อมหลวงศินีนุช เอกนาวิน /หม่อมหลวงศินีนุช เทวพรหม (คุณหญิงนุช) โชติรส แก้วพินิจ
นัทสฤษดิ์ บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์
ซีม่อน แดนนี่ ลูเซียโน่
วีนัส ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์
ดารา
ปรียา
ลือชัย วงศ์นคร (คล้าว) ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์
วาดดาว ปวีณา ชารีฟสกุล
คาร์โล เดวิด อัศวนนท์
ท่านนาวี ชัชวรินทร์ คล้ายนาค
เนตรสุรางค์ รัชนก ศรีโลพันธุ์
กวิน วงศ์นคร
เกรียงไกร วงศ์นคร อัมรินทร์ สิมะโรจน์
กิตติ วงศ์นคร พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ดารัน
พิพัฒน์พล โกมารทัต
ปนัดดา โกมารทัต
ชรัส เฟื่องอารมย์
รัชนี ศิระเลิศ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปรารถนา สัชฌุกร
นักแสดงรับเชิญดวงใจเทวพรหม
ดุจอัปสร จุฑาเทพ ณ อยุธยา (ฟ้า) รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
ใจพิสุทธิ์ จุฑาเทพ ณ อยุธยา (หนูพุก) อิษยา ฮอสุวรรณ
ขวัญฤทัย จุฑาเทพ ณ อยุธยา (ขวัญ) นริลญา กุลมงคลเพชร
ลออจันทร์ จุฑาเทพ ณ อยุธยา (ลออ) ญีนา ซาลาส
หม่อมราชวงศ์ธราธร จุฑาเทพ (คุณชายใหญ่) ณัฐวุฒิ สกิดใจ
หม่อมหลวงระวีรำไพ จุฑาเทพ (คุณมะปราง) เปรมสินี รัตนโสภา
นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร จุฑาเทพ (คุณชายภัทร / คุณชายหมอ) เพ็ญเพชร เพ็ญกุล
กรองแก้ว จุฑาเทพ ณ อยุธยา (แก้ว) รินลณี ศรีเพ็ญ
หม่อมราชวงศ์รัชชานนท์ จุฑาเทพ (คุณชายเล็ก) ดอม เหตระกูล
สร้อยฟ้า จุฑาเทพ ณ อยุธยา (สร้อย) รามาวดี นาคฉัตรีย์
พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์รณพีร์ จุฑาเทพ (คุณชายพีร์) พล ตัณฑเสถียร
เพียงขวัญ จุฑาเทพ ณ อยุธยา (ขวัญ) สินจัย เปล่งพานิช
นักแสดงรับเชิญ
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ภัสสร เหลียวรักวงศ์
ป้าส้ม (ป้าของวาดดาว) พิศมัย วิไลศักดิ์
ชีวัน วงศ์นคร (ชีวัน) (วัยเด็ก) ด.ญ.ปวริศา สุรฑิณณ์
หม่อมหลวงสรุจ จุฑาเทพ (คุณสรุจ) (วัยเด็ก) ด.ช.ราชิต ตั้งชีวเจริญ
หม่อมหลวงฉัตรเกล้า จุฑาเทพ (คุณฉัตร) (วัยเด็ก) ด.ช.เซบัสเตียน ฮาร์ดีเซ่น รัตนกุล
หม่อมหลวงภูธเนศ จุฑาเทพ (คุณภู) (วัยเด็ก) ด.ช.รชฏ สกุลสิงห์ดุสิต
หม่อมหลวงรณจักร จุฑาเทพ (คุณจักร) (วัยเด็ก) ด.ช.วิน สกุลแสงประภา
หม่อมหลวงรณภูมิ จุฑาเทพ (คุณภูมิ) (วัยเด็ก) ด.ช.ทีปกร เตชะวิบูลศักดิ์
หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ (คุณเพชร) (วัยเด็ก) ด.ช.ณฐนน ธนานนโชติกุล
พรชีวา เทวพรหม (ชีวา) (วัยเด็ก)

อ้างอิง

แก้