พระมหากษัตริย์
Tak thaweesup
Tak thaweesup
วันเกิด26 มิถุนายน พ.ศ. 2543
(23 ปี 361 วัน)
อาชีพนักศึกษารัฐศาสตร์
เพศชาย
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ศรีสะเกษ ประเทศไทย
เริ่มเขียน23 เมษายน พ.ศ. 2559
(8 ปี 59 วัน)
สิ่งที่สนใจประวัติศาสตร์ การเมือง ระบอบการปกครอง กฏหมาย การปกครอง กูย ภาษา กระทรวง
ความตั้งใจจะเขียนประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชาวกูย และจะเขียนระบอบการปกครอง กระทรวง ทบวง กรม ให้ครบทุกประเทศ
ผู้ใช้คนนี้ มีความสนใจในเรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ และ รัฐธรรมนูญไทย
ผู้ใช้คนนี้มีความสามารถด้านศิลปะ ประเภทจิตรกรรม
ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีเมถุน
ผู้ใช้คนนี้ชอบศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากเป็นพิเศษ
ผู้ใช้คนนี้นับถือศาสนาพุทธ
Frankenstein's monsterผู้ใช้คนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต
ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
ไทยพีบีเอส
ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หน้าหลักอยู่ที่ ตั๊กน้อย' ปลายหวาน
ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หน้าหลักอยู่ที่ ตลั๊ก ตั๊ก
ผู้ใช้คนนี้เข้าข่ายเป็นคนหน้าตาดี
math-0ผู้ใช้คนนี้ไม่มีความสามารถในทางคณิตศาสตร์เลย
ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเขียนอักษรลาว


บทความกับอ้างอิง

แก้
  • บทความที่ดีควรมีอ้างอิงด้วย ทำให้บทความมีความน่าเชื่อถือ


บทความที่เขียน

แก้

บทความที่เขียนใหม่

แก้

บทความที่ช่วยแก้ไข

แก้

จังหวัดขุขันธ์