ผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์

ผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ (อังกฤษ: Governor-general of New Zealand) เป็นผู้สำเร็จราชการในประเทศนิวซีแลนด์แทนพระมหากษัตริย์นิวซีแลนด์ ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งประทับอยู่ที่สหราชอาณาจักร พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ภายในราชอาณาจักรนิวซีแลนด์

ผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์
Kāwana Tianara o Aotearoa  (มาวรี)
ตราอาร์ม
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เดม ซินดี้ คิโระ
ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2564
อุปราช
การเรียกขานฯพณฯ เดอะไรต์ออนะระเบิล
จวนทำเนียบรัฐบาล (เวลลิงตัน)
ทำเนียบรัฐบาล (ออกแลนด์)
ที่ว่าการเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระตามพระราชอัธยาศัย
(ตามธรรมเนียม 5 ปี)
สถาปนา3 พฤษภาคม ค.ศ. 1841
คนแรกวิลเลียม ฮอบสัน
ในฐานะผู้ว่าการแห่งนิวซีแลนด์
เงินตอบแทน371,900 ดอลลาร์นิวซีแลนด์[1]
เว็บไซต์Governor-General of New Zealand

ผู้สำเร็จราชการในสมัยก่อนปีค.ศ. 1917 เรียกว่า "ผู้ว่าราชการ" (อังกฤษ: governor) มีหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร และตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่งในอดีตล้วนเป็นบุคคลสัญชาติบริติช ซึ่งส่วนใหญ่สืบมาจากตระกูลขุนนางตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1890 เป็นต้นมา ต่อมาหลังจากการประกาศใช้ธรรมนูญแห่งเวสต์มินส์เตอร์เมื่อค.ศ. 1947 ผู้สำเร็จราชการได้มีความเป็นอิสระมากขึ้นในฐานะผู้แทนพระองค์ในพระมหากษัตริย์ ในปีค.ศ. 1972 เซอร์เดนิส บลันเดลล์ กลายเป็นชาวนิวซีแลนด์คนแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ

ผู้สำเร็จราชการโดยปกติมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี แต่สามารถยืดวาระได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมแต่โดยปกติจะถือว่ามีวาระ "ตามพระราชอัธยาศัย" ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคือ เดมซินดี คิโระ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2021[2] ผู้สำเร็จราชการใช้หน่วยราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


อ้างอิง แก้

  1. "Governor-General (Salary) Determination 2020". legislation.govt.nz. Parliamentary Counsel Office. 2016. สืบค้นเมื่อ 1 June 2017.
  2. "Dame Cindy Kiro to be the next Governor-General, replacing Dame Patsy Reddy". Stuff. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 May 2021. สืบค้นเมื่อ 24 May 2021.