ผู้สำเร็จราชการ

ในปัจจุบัน ผู้สำเร็จราชการ[1] หรือ ข้าหลวงใหญ่[1] (อังกฤษ: governor-general; governor general) บางแห่งเรียกว่าข้าหลวงต่างพระองค์[2] (ในอดีตภาษาไทยใช้ว่า เกาวนาเยเนราล) หมายถึง ผู้แทนพระองค์พระประมุขแห่งรัฐเอกราชรัฐหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้ปกครองรัฐเอกราชอีกรัฐหนึ่ง[3] ในอดีตตำแหน่งนี้ใช้กับผู้สำเร็จราชการแทนพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้ เช่น ผู้สำเร็จราชการอินโดจีนของฝรั่งเศส

ราชอาณาจักรเครือจักรภพ แก้

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุขในปัจจุบัน แก้

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุขในอดีต แก้

อาณานิคมอื่นๆในอดีต ที่มีความคล้ายคลึง แก้

เบลเยียม แก้

ฝรั่งเศส แก้

เนเธอร์แลนด์ แก้

โปรตุเกส แก้

ญี่ปุ่น แก้

อื่น ๆ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน: สาขาวิชารัฐศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2018-03-07.
  2. รู้ศัพท์ทุกสัปดาห์กับ สวถ.
  3. See, e.g., Markwell, Donald (2016). Constitutional Conventions and the Headship of State: Australian Experience. Connor Court. ISBN 9781925501155.