เดม หรือ ดาม (อังกฤษ: Dame) เป็นฐานันดรศักดิ์ยุโรปจำพวกชนชั้นสูงซึ่งเป็นสมาชิกในสภาอัศวิน โดยเฉพาะในบรรดาศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งใช้เป็นนำหน้านามเหมือนคำว่า "เซอร์" ที่ใช้สำหรับบุรุษ

สุภาพสตรีจะสามารถใช้คำนำหน้านามว่า "เดม" ต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น เดม คอมมานเดอร์ (Dame Commander) หรือเดม แกรน ครอส (Dame Grand Cross) ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บาธ (Order of the Bath) เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญมีคาเอลและนักบุญจอร์จ (Order of St Michael and St George) เครื่องราชอิสริยาภรณ์วิกตอเรียน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติช

ส่วนสุภาพสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เตอร์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทิเซิล (Order of the Thistle) จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า "เลดี"

ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17 ภริยาของอัศวิน จะเรียกนำหน้าชื่อว่า "เดม" แต่ภายหลังได้ถูกแทนด้วย "เลดี" แทน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข