ผีเสื้อ (สำนักพิมพ์)

สำนักพิมพ์ในประเทศไทย

สำนักพิมพ์ผีเสื้อ เป็นสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ที่อยู่ 261 ถ. สุขุมวิท ซอย 31 กรุงเทพ

ประวัติ แก้

ก่อตั้งโดย ผกาวดี อุตตโมทย์, ผุสดี นาวาวิจิต และมกุฏ อรฤดี ซึ่งทั้งสามเป็นบรรณาธิการนิตยสาร กะรัต [1] โดยเกิดจากการรวมกันของสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักพิมพ์กะรัต สำนักพิมพ์ดอกไม้ สำนักพิมพ์หมายเลขห้า สำนักพิมพ์หนังสือเยาวชน สำนักพิมพ์ห้องสมุด และสำนักพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ผลิตหนังสือสำหรับเยาวชน วรรณกรรมคลาสสิก บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์คนปัจจุบันคือ มกุฏ อรฤดี มีรายได้หลักจากการขายขาดให้บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เดิมตั้งอยู่ 5/4 ถ. สุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพ จนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงย้ายไปที่ 261 ถ. สุขุมวิท 31 กรุงเทพ

ผลงาน แก้

งานแปล นักเขียนต่างประเทศ เช่น วอลแตร์, บัลซัค, ปาโบล เนรูด้า, มิเกล เด เซร์บันเตส, โรอัลด์ ดาห์ล, เจมส์ เฮอร์เรียต, ซี เอส ลิวอิส, พี แอล แทรเวอร์ส ฯลฯ งานเขียน นักเขียนไทย เช่น ผกาวดี อุตตโมทย์, อุชเชนี, วาวแพร, นิพพานฯ, ระวี ภาวิไล, สโรชา กิตติสิริพันธุ์, ซายูริ ซากาโมโตะ, ในใจ เม็ทซกะ, ติณณา แดนเขตต์'

กิจกรรม แก้

  • ริเริ่มการนำเครื่องหมายยามักการกลับมาใช้เพื่อถอดเสียงกึ่งเสียงของภาษาต่างประเทศ
  • เขียนคำทับศัพท์ไม่เหมือนพจนานุกรม แต่เติมวรรณยุกต์เพื่อช่วยถอดเสียง และใช้ตัวอักษร และ ในหนังสือเพื่อนำตัวอักษรเหล่านี้กลับมาใช้อีกครั้ง
  • ร่วมกับวัลยา วิวัฒน์ศร และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมวิชาบรรณาธิการต้นฉบับ เมื่อ พ.ศ. 2541

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. นิตยสาร a day ปีที่ 14 ฉบับ 170 ตุลาคม 2557