ปูนขาว เป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้เป็นปูนสุก (แคลเซียมออกไซด์, CaO, lime) เมื่อเย็นตัวลงแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม ปูนสุกจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งได้เป็น ปูนขาว และส่วนที่เป็นสารแขวนลอยคือ น้ำปูนใส (Milk of lime)

ประภาคาร Eddystone ของ Smeaton John Smeaton ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปูนขาวไฮดรอลิกในศตวรรษที่ 18 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และคอนกรีตสมัยใหม่ ภาพวาดโดย จอห์น ลินน์

ประโยชน์ของปูนขาว

แก้
 • ด้านการก่อสร้าง
  • ใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ
  • ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตัว (Dispersive Soil)
  • ใช้เป็นสารตัวเติมในยางแอสฟัลต์สำหรับราดถนน
 • ด้านการเกษตร
  • ใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรด
  • ใช้แก้น้ำกระด้าง
 • ด้านอุตสาหกรรม

มาตรฐานของปูนขาว

แก้
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (ม.อ.ก.) ม.อ.ก. 202

ดูเพิ่ม

แก้