ปลาปักเป้าจุดดำ

ปลาปักเป้าจุดดำ
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Tetraodontiformes
วงศ์: Tetraodontidae
สกุล: Tetraodon
สปีชีส์: T.  nigroviridis
ชื่อทวินาม
Tetraodon nigroviridis
Marion de Procé, 1822
ชื่อพ้อง
  • Chelonodon nigroviridis Marion de Proc้, 1822
  • Monotrete nigroviridis Marion de Proc้, 1822

ปลาปักเป้าจุดดำ หรือ ปลาปักเป้าเขียวจุด หรือรู้จักกันในชื่อ ปลาฟิชโช่ (อังกฤษ: Green spotted puffer) เป็นปลาปักเป้าชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tetraodon nigroviridris ในวงศ์ปลาปักเป้าฟันสี่ซี่ (Tetraodontidae) มีรูปร่างกลมป้อม หัวท้ายเรียว ปากเล็ก ตาโต ด้านหลังและด้านท้องมีผิวสากเป็นหนามเล็กละเอียด ด้านท้องนิ่มขยายตัวได้มาก ครีบหลังเล็กเช่นเดียวกับครีบก้น พื้นลำตัวเป็นสีเหลืองสด ท้องสีขาว มีจุดกลมสีดำกระจายอยู่ทั่วตัว

มีขนาดความยาวเต็มที่ 17 เซนติเมตร พบกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่น้ำกร่อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออก ในประเทศไทยพบมากบริเวณป่าชายเลน นิยมอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นปลาชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวไดทั้งในน้ำเค็ม, น้ำกร่อยและน้ำจืด

มักนิยมถูกจับมาเป็นปลาสวยงาม มีชื่อเรียกในแวดวงปลาสวยงามว่า "ฟิชโช่" นับเป็นชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างดุร้าย ชอบไล่กัดครีบปลาจนแหว่งจนเห็นได้ชัดเจน แต่มีความดุร้ายน้อยกว่าปลาปักเป้าชนิดอื่น ๆ แต่ก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นและควรเลี้ยงในนำ้กร่อย [1]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สุรศักดิ์ วงศ์กิตติเวชสกุล. สารานุกรมปลาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทเอม ซัพพลาย, 2540. 170 หน้า. หน้า 165. ISBN 9748990028

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้