ปริศนา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ปริศนา อาจหมายถึง

สิ่งพิมพ์ แก้

บุคคล แก้

พัซเซิล แก้

ปริศนา ตามคำแปลของ พัซเซิล (Puzzle) นอกจาก เกมปริศนาทั่วไป อาจหมายถึง

บุคคลและตัวละคร แก้

ภาพยนตร์ แก้

ดนตรี แก้

ริดเดิล แก้

ปริศนา ตามคำแปลของ ริดเดิล (Riddle) นอกจาก ปริศนาคำทายทั่วไป อาจหมายถึง

บุคคลและตัวละคร แก้

นวนิยาย

สถานที่ แก้

สหรัฐอเมริกา

ภาพยนตร์ แก้

ดนตรี แก้

ความหมายอื่น แก้

ดูเพิ่ม แก้