ประเทศเติร์กเมนิสถานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศเติร์กเมนิสถาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 1 1 2
  มวยสากลสมัครเล่น 2 0 2
  ยูโด 1 0 1
  ว่ายน้ำ 1 1 2
  ยกน้ำหนัก 3 0 3
รวม 8 2 10

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข