กีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

กีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อน2012 มีการชิงชัย 14 เหรียญทอง

กีฬายูโด
Judo pictogram.svg
การแข่งขันยูโด กีฬาโอลิมปิก2012
จำนวนนักกีฬา365 คน จาก 116 ประเทศ
ExCel Exhibition Centre
กีฬายูโด
โอลิมปิกฤดูร้อน 2012
Judo pictogram.svg
ชาย หญิง
  60 กก.     48 กก.  
66 กก. 52 กก.
73 กก. 57 กก.
81 กก. 63 กก.
90 กก. 70 กก.
100 กก. 78 กก.
+100 กก. +78 กก.
  • ชาย
60 กก.
66 กก.
73 กก.
81 กก.
90 กก.
100 กก.
+100 กก.
  • หญิง
48 กก.
52 กก.
57 กก.
63 กก.
70 กก.
78 กก.
+78 กก
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ExCel Exhibition Centre
  • นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 365 คน จาก 116 ประเทศ


ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแก้ไข


โปรแกรมการแข่งขันแก้ไข

F รอบแรก ถึง รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทยูโด 28กค. 29กค. 30กค. 31กค. 1สค. 2สค. 3สค.
ชาย ไม่เกิน 60 กิโลกรัม F
ชาย ไม่เกิน 66 กิโลกรัม F
ชาย ไม่เกิน 73 กิโลกรัม F
ชาย ไม่เกิน 81 กิโลกรัม F
ชาย ไม่เกิน 90 กิโลกรัม F
ชาย ไม่เกิน 100 กิโลกรัม F
ชาย 100 กิโลกรัม ขึ้นไป F
หญิง ไม่เกิน 48 กิโลกรัม F
หญิง ไม่เกิน 52 กิโลกรัม F
หญิง ไม่เกิน 57 กิโลกรัม F
หญิง ไม่เกิน 63 กิโลกรัม F
หญิง ไม่เกิน 70 กิโลกรัม F
หญิง ไม่เกิน 78 กิโลกรัม F
หญิง 78 กิโลกรัม ขึ้นไป F

อ้างอิงแก้ไข