ประเทศอินเดียในโอลิมปิก

ประเทศอินเดีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1900 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศอินเดีย คือ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ

นับตั้งแต่ประเทศอินเดียส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก นักกีฬาอินเดียได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 28 เหรียญ โดยแบ่งเป็น 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง

สรุปเหรียญรางวัล

แก้