สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 1932

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สหรัฐ (เจ้าภาพ) 41 32 30 103
2 อิตาลี 12 12 12 36
3 ฝรั่งเศส 10 5 4 19
4 สวีเดน 9 5 9 23
5 ญี่ปุ่น 7 7 4 18
6 ฮังการี 6 4 5 15
7 ฟินแลนด์ 5 8 12 25
8 สหราชอาณาจักร 4 7 5 16
9 เยอรมนี 3 12 5 20
10 ออสเตรเลีย 3 1 1 5
11 อาร์เจนตินา 3 1 0 4
12 แคนาดา 2 5 8 15
13 เนเธอร์แลนด์ 2 5 0 7
14 โปแลนด์ 2 1 4 7
15 แอฟริกาใต้ 2 0 3 5
16 ไอร์แลนด์ 2 0 0 2
17 เชโกสโลวาเกีย 1 2 1 4
18 ออสเตรีย 1 1 3 5
19 อินเดีย 1 0 0 1
20 เดนมาร์ก 0 3 3 6
21 เม็กซิโก 0 2 0 2
22 ลัตเวีย 0 1 0 1
นิวซีแลนด์ 0 1 0 1
สวิตเซอร์แลนด์ 0 1 0 1
25 ฟิลิปปินส์ 0 0 3 3
26 สเปน 0 0 1 1
อุรุกวัย 0 0 1 1
รวม 116 116 114 346