บัญญัติ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บัญญัติ (บัน-หฺยัด) อาจหมายถึง

นิติศาสตร์
อื่น ๆ