นิธินาฎ ราชนิยม

นิธินาฏ ราชนิยม หรือ โอ๊ค (เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2517) ผู้ประกาศข่าวในช่วง ก้าวไปด้วยกัน ในรายการ ตีข่าว ทางช่อง 3 เอชดี

นิธินาฎ ราชนิยม
เกิด9 เมษายน พ.ศ. 2517 (46 ปี)
นิธินาฏ ราชนิยม
อาชีพพิธีกร ผู้ประกาศข่าว

ประวัติแก้ไข

ด้านชีวิตส่วนตัว มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ภูมิรัตน์ ชื่อเล่น กาย เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์ ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

 • ตีข่าว (ช่วง ก้าวไปด้วยกัน) (1 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 04.45-04.55 น.
 • สภาความคิด ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.ทางวิทยุ FM.105
 • เมืองไทย 24 ชั่วโมง ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.30-11.00 น.ทางวิทยุ FM.96
 • Fastmove ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 10.00-11.00 น.ทางวิทยุ FM.106
 • ข่าวเช้าวันหยุด (เฉพาะกิจ)

อดีตแก้ไข

ละครแก้ไข

ผลงานอื่นแก้ไข

 • ปฏิทินช่อง 3 ปี 2549-2550 เดือน กันยายน
 • ปฏิทินช่อง 3 ปี 2551 เดือน พฤษภาคม
 • ปฏิทินช่อง 3 ปี 2552 เดือน สิงหาคม
 • ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ปี 2553-2554-2555 เดือน พฤศจิกายน / ปี 2556 เดือน มิถุนายน / ปี 2557-2558 เดือนตุลาคม

รางวัลแก้ไข

 • ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการหญิงยอดเยี่ยม นาฏราช (พ.ศ. 2552)
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม นาฏราช (พ.ศ. 2559)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข