ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี

สำนักข่าวในไทยโดยช่อง 3

ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี (อังกฤษ: 3Plus News) เป็นหน่วยงานย่อยของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้การกำกับดูแลโดยกลุ่มบีอีซีเวิลด์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าว และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดีโอ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งส่วนที่ผลิตเอง และส่วนที่ให้บริษัทเอกชนเช่าเวลาผลิต และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา รายการข่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้ตราสินค้า ครอบครัวข่าว 3 ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในผังรายการทางช่อง 3 และต่อมาขยายออกสู่การผลิตรายการข่าวให้กับช่อง 3 ทั้ง 3 ช่องในระบบดิจิทัล รวมถึงรายการของฝ่ายข่าวเดิมที่ออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี มาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ แก้

ฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มดำเนินงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 หลังจากที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) อนุมัติให้ช่อง 3 ดำเนินการผลิตรายการข่าวได้ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านั้น อ.ส.ม.ท. ผลิตรายการข่าวประจำวัน เพื่อออกอากาศทาง ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. และช่อง 3 ไปพร้อมกัน ในเวลา 20:00-20:45 น. ภายใต้ชื่อ ข่าวร่วม 3 - 9 อ.ส.ม.ท. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

ทั้งนี้ ผู้บริหารช่อง 3 ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเปิดแผนกใหม่ จนกระทั่งได้ทีมงานรุ่นใหม่มากกว่า 100 คน ภายในเวลาไม่กี่เดือน สำหรับผู้ประกาศข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนั้น ได้แก่ อาคม มกรานนท์, สิทธิชาติ บุญมานนท์, อภิญญา มาลีนนท์, ชุติมา รอดอยู่สุข, รัตติยากร ริมสินธุ, อภิชาติ หาลำเจียก, จักรพันธุ์ ยมจินดา, สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล, นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์, สาธิต ยุวนันทการุณ เป็นต้น โดยกำหนดคำขวัญว่า เที่ยงตรง กระชับ ฉับไว

อนึ่ง ก่อนหน้านั้น ช่อง 3 นำเสนอรายการข่าวมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในข่าวภาคกลางวัน และข่าวโทรพิมพ์ ในเวลา 12.00 - 13.00 น. ส่วนปี พ.ศ. 2519 ช่อง 3 เลื่อนเวลานำเสนอรายการข่าวมาเป็น 19.00 น. พร้อมยกเลิกการออกอากาศข่าวในช่วงเที่ยงวัน และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ช่อง 3 นำเสนอรายการ ข่าวดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดข่าวต่างประเทศ จากสำนักข่าวระดับโลก ผ่านระบบดาวเทียมอย่างรวดเร็ว ในเวลา 20.20 น. นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดลักษณะนี้[1]

วิวัฒนาการ แก้

ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มนำเสนอข่าวประจำวัน ในปี พ.ศ. 2529 ระหว่างเวลา 19.30 - 20.30 น. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพิ่มช่วงนำเสนอข่าวสั้น โดยในระยะแรกที่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ช่อง 3 ได้เชิญสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น ในขณะนั้น มาวิเคราะห์สถานการณ์ออกอากาศ นับเป็นสถานีแรกที่สุทธิชัยออกรายการ, พ.ศ. 2536 เพิ่มเวลาข่าวประจำวันอีกวันละ 30 นาทีและเพิ่มรายการข่าวสตรีคือรายการ ผู้หญิงอยากรู้ (ต่อมาเป็นรายการ ผู้หญิงอยากรู้ 100เปอร์เซ็นต์,ผู้หญิง ผู้หญิง,ผู้หญิงถึงผู้หญิงและผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว) และในเดือนมกราคม ปีถัดมา (พ.ศ. 2537) เพิ่มรายการภาคเช้า ระหว่างเวลา 05.30 - 06.00 น.

จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 - 2542 ฝ่ายข่าวจึงปรับปรุงชื่อและรูปแบบการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ โดยเพิ่มรายการ เหตุบ้านการเมือง ที่มีสถานะเทียบเท่ารายการภาคเช้า, เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ซึ่งเทียบเท่าข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเด่นประจำวัน ที่มีสถานะเป็นข่าวภาคเย็นและภาคค่ำ และช่วง สถานการณ์ประจำวัน (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ชีพจรข่าว 3 และ ระเบียงข่าว 3 โดยมีลักษณะคล้ายกับรายการเก็บตก และ ข่าวนอกลู่ ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ ในช่วงข่าวสั้น ก็ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ 3 นาทีทั่วไทย มองโลก ทันเหตุการณ์ และ 180 วินาทีข่าว ซึ่งในระยะแรก มีการตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังบนหน้าจอ จาก 180 - 0 วินาทีด้วย (รูปแบบเช่นเดียวกับรายการ 60 Seconds ของช่อง BBC Three ประเทศอังกฤษ) แต่ต่อมาได้ยกเลิกการใช้นาฬิกาไป ซึ่งขณะนั้นเหลือเพียงข่าวสั้นและภายหลังเปลี่ยนเป็น 180 วินาทีข่าว อีกครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เปลี่ยนแปลงการนำเสนอข่าวสั้นใหม่โดยนำเสนอในชื่อว่า แฟลชนิวส์ จำนวน 5 ช่วง ในวันจันทร์ - ศุกร์ และ 7 ช่วง ในวันเสาร์ - อาทิตย์

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บีอีซี-เทโร) ในนามบางกอกการละคอน ร่วมกับฝ่ายข่าวช่อง 3 เพื่อผลิตรายการข่าว ในฐานะสนับสนุนเนื้อหาข่าว โดยมีรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และ โลกยามเช้า ในช่วงใกล้เคียงกัน ฝ่ายข่าวช่อง 3 ได้ผลิตรายการเองเพิ่มคือ เช้าวันใหม่

ครอบครัวข่าว 3 แก้

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฝ่ายข่าวช่อง 3 ร่วมกับ วิบูลย์ ลีรัตนขจร ผู้บริหารบริษัท เซิร์ช เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ 168 ชั่วโมง และประธานกรรมการบริษัท เชิร์ช ไลฟ์ จำกัด ร่วมกันเผยแพร่ตราสินค้าใหม่ของฝ่ายข่าวช่อง 3 ครอบครัวข่าว 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมกลุ่มรายการข่าวของช่อง 3 ทั้งหมดไว้ ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน โดยมีสโลแกนว่า "เข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน"[2] โดยในปีนี้มีรายการข่าวทางช่อง 3 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย เรื่องเด่นเย็นนี้ (ร่วมกับเซิร์ชไลฟ์), ข่าววันใหม่ (ร่วมกับ บางกอกการละคอน), ทันโลกกีฬา และ ผู้หญิงถึงผู้หญิง และปีถัดมามีรายการข่าวเพิ่มอีก ได้แก่ 30 Young แจ๋ว (ต่อมาใช้ชื่อว่า แจ๋ว และ แจ๋วแฟมิลี่ ปัจจุบัน 2 รายการหลังได้ควบรวมกลายเป็นรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว), โต๊ะข่าวบันเทิง และ สีสันบันเทิง ปี พ.ศ. 2550 มีรายการ ช่วยคิดช่วยทำ (ร่วมกับสาระศิลป์ไทยทัศน์) และ รอบทิศทั่วไทย ส่วนปี พ.ศ. 2551 มีรายการร่วมกับ บริษัท ฮอทนิวส์ จำกัด ของกิตติ สิงหาปัด คือรายการ ข่าว 3 มิติ และ ตรงจุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีการออกโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าครอบครัวข่าว 3 ด้วย[3]

ช่อง 3 นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีกำแพงวีดิทัศน์ (Video Wall) ซึ่งเป็นแผงจอโทรทัศน์ ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รายงานข่าวได้ เข้ามาใช้ในการรายงานข่าวภายใต้การดำเนินงานของครอบครัวข่าว 3 โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในการรายงานการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2008 ในช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จึงติดตั้งกำแพงวีดิทัศน์จอเล็กในสตูดิโอชั้น 10 ของรายการเรื่องเล่าเช้านี้เพิ่มเติมอีก 1 ชุด[5]

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีการออกภาพยนตร์โฆษณา Image Campaign ชุด "ข่าว 3 ไม่ต้องรอ" เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของครอบครัวข่าว 3 ที่ได้แตกขยายเพิ่มเติมออกไปทำรายการข่าวออกอากาศทั้ง 4 ช่องในเครือเดียวกัน โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีการนำเพลง "ยามรัก" ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มาประกอบ โดยมีผู้ประกาศข่าวของสถานีร่วมแสดงและร้องเพลง ซึ่งผู้ที่ผลิตและควบคุมมิวสิควิดีโอ คือ ไตรภพ ลิมปพัทธ์[6]

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลของช่อง 3 แฟมิลี่ และช่อง 3 เอสดี กลุ่มบีอีซีเวิลด์ได้ปรับปรุงผังรายการของช่อง 3 แอนะล็อก ซึ่งขณะนั้นออกอากาศคู่ขนานกับทีวีดิจิทัลทางช่อง 3 เอชดี เพื่อให้เป็นช่องสาระและบันเทิงที่ดีที่สุดของผู้ชมต่อไป โดยในช่วงแรกเริ่มปรับปรุงจากรายการข่าวก่อน เนื่องจากช่อง 3 เล็งเห็นว่ามีผู้ประกาศข่าวจำนวนมาก และเป็นที่รู้จักของผู้ชมในวงกว้าง โดยมี 5 รายการที่ย้ายจากช่อง 3 แฟมิลี่ และช่อง 3 เอสดี มาออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฉากในห้องส่งของรายการข่าวหลักทั้ง 3 รายการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 9 ของอาคารมาลีนนท์ และเปิดตัวสโลแกนใหม่ของครอบครัวข่าว 3 คือ "ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้" เพื่อให้เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง[7]

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 มีการออกภาพยนตร์โฆษณาอีก 1 ชุด แสดงโดยผู้ประกาศข่าว 5 คน ที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมของช่อง 3 เอชดี ที่มีจุดเด่นและบุคลิกในการนำเสนอข่าวที่แตกต่างกัน เป็น "5 พิธีกรข่าว 5 คาแรคเตอร์ 5 การนำเสนอ"[8] โดยเน้นดึงผู้ชมให้กลับมารับชมข่าวของช่อง 3 เอชดี ด้วยวลี "ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ช่อง 3 อยู่กับคุณ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันรายการข่าวของช่อง 3 เอชดี ให้มีเรตติ้งอันดับที่ 1 ในทุกรายการและทุกช่องทาง และเพื่อเปิดตัวสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนสำคัญของช่อง 3 เอชดี ในการกลับมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวในช่อง 3 เอชดีอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม หลังจากได้รับการพักโทษ (ในขณะนั้น) จากการถูกจำคุกในคดีไร่ส้ม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายข่าวให้แก่ผู้อำนวยการช่อง 3 เอชดี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา[9] โดยสรยุทธได้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง[10][11] และตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ฝ่ายข่าวได้เรียกคืนเวลาของรายการข่าวหลักที่เคยผลิตร่วมกับบริษัทภายนอก มาผลิตเองทั้งหมดภายใต้ตราสินค้า "ครอบครัวข่าว 3" อย่างเต็มรูปแบบ[12] ยกเว้นรายการข่าวสามสี ที่ยังผลิตร่วมกับเซิร์ช ไลฟ์

ตราสัญลักษณ์ของรายการข่าวและฝ่ายข่าว แก้

ในระหว่างออกอากาศ การรายงานข่าวของช่อง 3 จะแสดงกราฟิกที่มุมขวาล่างของจอโทรทัศน์ เป็นตราสัญลักษณ์ของช่อง 3 (ไม่มีอักษรชื่อย่อ อสมท) ถัดไปทางซ้าย มีตัวอักษรสีเหลืองทอง คำว่า ข่าว โดยเมื่อมีการเผยแพร่เว็บไซต์ข่าว www.becnews.com จึงเริ่มแสดงชื่อโดเมนดังกล่าว กำกับอยู่เบื้องล่างของกราฟิกดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ยังคงมีการใช้รูปแบบของกราฟิกดังกล่าวเฉพาะในช่วงข่าวด่วนเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการจัดทำและแสดงกราฟิก สำหรับช่วงข่าวด่วนขึ้นเฉพาะแล้ว จึงมิได้นำมาใช้อีก

ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ช่อง 3 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอข่าวออกเป็นหลายชื่อรายการในแต่ละช่วงเวลา เช่น เที่ยงวันทันเหตุการณ์, 180 วินาทีข่าว เป็นต้น จึงมีการออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นของแต่ละรายการเอง ซึ่งนับเป็นช่องโทรทัศน์แห่งแรกที่สร้างเอกลักษณ์ของการนำเสนอกราฟิกบนหน้าจอในรูปแบบที่แตกต่างจากสถานีอื่น ๆ

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว แก้

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในปัจจุบัน แก้

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในอดีต แก้

 • พิชัย วาศนาส่ง (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555)
 • อภิชาติ หาลำเจียก (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551)
 • อภิญญา มาลีนนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จักรพันธุ์ ยมจินดา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัตติยากร ริมสินธุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชุติมา รอดอยู่สุข (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สิทธิชาติ บุญมานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สาธิต ยุวนันทการุณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • โจนัท มกรานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุทธิชัย หยุ่น (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • อาคม มกรานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นารากร ติยายน (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • พิมลวรรณ หุ่นทองคำ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พรหมพร ยูวะเวส (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • วิศาล ดิลกวณิช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จินดารัตน์ เจริญชัยชนะ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ตรงศรม์ มณีชาตรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณวัฒน์ อิสรไกรศีล (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล)
 • บุญยอด สุขถิ่นไทย (ปัจจุบันเป็นนักการเมือง​ และพิธีกรอิสระ)
 • กฤษณะ ละไล (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ​ และผู้บริหารมูลนิธิอารยสถาปัตย์)
 • รศ.สุขุม นวลสกุล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ภาณุพล เอกเพชร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อวัสดา ปกมนตรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล (ปัจจุบันอยู่วอยซ์ทีวี)
 • เฉลิมพล ฑิฆัมพรธีรวงศ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุอีเอฟเอ็ม)
 • มารุต ชื่นชมบูรณ์ (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุอีเอฟเอ็ม)
 • ภูมิใจ ตั้งสง่า (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • แอนดี้ เขมพิมุก (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สู่ขวัญ บูลกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • แอนดรูว์ บิ๊กส์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พัชรศรี เบญจมาศ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • รินลณี ศรีเพ็ญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เจริญพร อ่อนละม้าย (ชื่อเดิม: โก๊ะตี๋ อารามบอย) (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • บารมี นวนพรัตน์สกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อดัม แบรดซอว์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กฤษฎิน สุวรรณบุปผา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธัญญะ วงศ์นาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พลวรรธก์ บุญลออ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พิชัยภูษิต บุตรเนียม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อานนท์ สายแสงจันทร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เยาวภา บุรพลชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ ทางช่อง 3 เอชดี)
 • ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ (ปัจจุบันเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • อรรถพล ไก่ทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ไตรภพ ลิมปพัทธ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • กิตติพันธุ์ นุตยกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มีสุข คุณดิลกชัยพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565)
 • ชนันธร บุญราย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พีรพล เอื้ออารียกูล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ปานระพี รพิพันธุ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • แคลร์ ปัจฉิมานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปราย ธนาอัมพุช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อริศรา กาวี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ยศภัค เวชสวรรค์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชลพรรษา นารูลา (ปัจจุบันอยู่เอ็นบีที 2 เอชดี ในนามเอ็นบีทีเวิลด์)
 • วรุณรัตน์ กาฬพันธุ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทัดชา แซ่ตั้น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อภิสรา เกิดชูชื่น (ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว)
 • โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปัญญา นานกระโทก (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัตตภูมิ นิลศิริ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • เบญจวรรณ ยันตพร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศันสนีย์ มีชูสาร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อลงกรณ์ เหมือนดาว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อรรณนพ หมั่นพูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อานนท์ ศรีเปลี่ยนจั่น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วันดี วรรณเมธางกูร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มินดา นิตยวรรธนะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • บรรพต ธนาเพิ่มสุข (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และช่องยูทูป ถามอีก กับอิก TAM-EIG และพิธีกรอิสระ)
 • กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • บุษกร อังคณิต (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5)
 • ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ทิชา สุทธิธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณภัทร พรสินเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อิสระพงษ์ เตชะแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ประภาภรณ์ ศรีผง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สถาพร อนุกูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วนิดา เพ็งจันทร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นิกร ยิ้มสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อานนท์ มะหิทธิ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กมลมาลย์ แสนมหาเกษม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เมธี เมืองแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุรีย์พร เฟื่องสินธุ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุรพงษ์ วุฒิสินอักษรา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อัษนัย ปัญญามัง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จิราพร ม่วงงาม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สายชล วัชนุชา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นิลลยา ตรีวรวัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัฐวุฒิ ปงลังกา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธีระ ธัญญอนันต์ผล (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8 และพิธีกรอิสระ)
 • เจก รัตนตั้งตระกูล (ชื่อเดิม: จำเริญ) (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • โชฎิมา จันทร์คง (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • กรุณา บัวคำศรี (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (ปัจจุบันอยู่โมโน 29 และพิธีกรอิสระ)
 • ลิลลี่ แม็คกร๊าธ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ)
 • นภจรส ใจเกษม (ปัจจุบันอยู่อมรินทร์ทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • กมลเนตร นวลจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี)
 • ทิน โชคกมลกิจ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 7HD และพิธีกรอิสระ)
 • สุธิดา ปล้องพุดซา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • วิลาสินี แวน ฮาเรน (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • ชัยรัตน์ ถมยา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พชร ปัญญายงค์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • สุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี (ปัจจุบันอยู่เอ็นบีที 2 เอชดี และพิธีกรอิสระ)
 • สรัญธร แก้วเวียงชัย (ปัจจุบันอยู่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และพิธีกรอิสระ)
 • ชาญชัย กายสิทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • โศธิดา โชติวิจิตร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภโชค โอภาสะคุณ (ปัจจุบันอยู่อมรินทร์ทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • ทวีรัตน์ จิรดิลก (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันทำเฟซบุ๊ก บ้านอาสา และพิธีกรอิสระ)
 • พิภู พุ่มแก้วกล้า (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • สุผจญ กลิ่นสุวรรณ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ธนวรรณ เถาว์มูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8 และพิธีกรอิสระ)
 • ทิฆัมพร อยู่กำเหนิด (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16 และพิธีกรอิสระ)
 • อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • มนรัตน์ การะเกตุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กานท์กลอน รักธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภชัย ศรเพลิง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัชชานันท์ พีระณรงค์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชิบ จิตนิยม (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • ไอลดา พิศสุวรรณ (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ทูเดย์ และพิธีกรอิสระ)
 • ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ (ปัจจุบันอยู่ททบ.5 เอชดี และพิธีกรอิสระ)
 • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร (ปัจจุบันผู้บริหารและนักขายของ Amado Shopping และพิธีกรอิสระ)
 • ลลิตา มั่งสูงเนิน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อรรินทร์ ยมกกุล (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 และจีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ)
 • ศศิชา รัตนถาวร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นพขวัญ นาคนวล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • คำรณ หว่างหวังศรี (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • กฤต เจนพานิชการ (ปัจจุบันอยู่จีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ)
 • สาธนี พรหมบุตร (ปัจจุบันยุติทำหน้าที่แล้ว)
 • เพชรี พรหมช่วย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัทริส ณ นคร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธีระ ธัญไพบูลย์ (ปัจจุบันอยู่เจเคเอ็น 18 และพิธีกรอิสระ)
 • วราภรณ์ สมพงษ์ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • อรชุน รินทรวิฑูรย์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 และจีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ)
 • พิมพ์วิจิตร โสภณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 และจีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ)
 • สมปอง นครไธสง (ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
 • จตุรงค์ สุขเอียด (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุมนา แจวเจริญวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • อัฟนัน อับดุลเลาะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธัญญธร สารสิทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชน และพิธีกรอิสระ)
 • พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 7HD และพิธีกรอิสระ)
 • ดนยกฤตย์ แดงหวานปีสีห์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สายฝน ชีช้าง (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการข่าวบันเทิงของช่อง 3 เอชดี)
 • กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)

รายการข่าว แก้

รายการข่าว ผู้ประกาศข่าว
ขันข่าวเช้าตรู่
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 04:30 – 05:20 น.
ปิยณี เทียมอัมพร
ศมจรรย์ จรุงวัฒน์
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 05:30 – 06:00 น.
เมจกา สุพิชญางกูร (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
อติรุจ กิตติพัฒนะ (วันจันทร์ – วันพุธ, วันศุกร์)
ประวีณมัย บ่ายคล้อย (วันพฤหัสบดี – วันศุกร์)
เรื่องเล่าเช้านี้
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 06:00 – 08:20 น.
สรยุทธ สุทัศนะจินดา
พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ
เอกราช เก่งทุกทาง (ข่าวกีฬา)
ผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08:25 – 08:45 น.
ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์
อภิสรา เกิดชูชื่น
ณปภา ตันตระกูล
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 11:20 – 12:35 น.
อริสรา กำธรเจริญ
กรรชัย กำเนิดพลอย
โหนกระแส
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 12:35 – 13:15 น.
ออนไลน์
เวลา 13:30 น.
กรรชัย กำเนิดพลอย
ข่าวสามสี
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 14:25 – 14:55 น.
ปวริศา เพ็ญชาติ
ชลธิชา นวมสุคนธ์
กรกมล ชิตพงศ์
ชาเคอลีน มึ้นช์
มาวิน ทวีผล
ปีติภัทร คูตระกูล
ธนภูมิ ท้าวนอก
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ข่าวไอที)
เรื่องเด่นเย็นนี้
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 16:30 – 17:59 น.
ภาษิต อภิญญาวาท
ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ
บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ข่าวเศรษฐกิจ)
อิงลิชออนทัวร์
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 17:59 – 18:00 น.
ณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์
ข่าวนอกลู่
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 20:00 – 20:10 น.
พิศณุ นิลกลัด
ข่าวในพระราชสำนัก
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 20:10 – 20:22 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 20:05 – 20:19 น.
ปิยณี เทียมอัมพร
ธนสร อมาตยกุล
กมลวรรณ สุนทรธรรม
สีสันบันเทิง
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 20:22 – 20:29 น.
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย
ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์
น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
ข่าว 3 มิติ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 22:00 – 22:45 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 21:55 – 22:40 น.
กิตติ สิงหาปัด (วันจันทร์ – วันศุกร์)
ประวีณมัย บ่ายคล้อย (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
Btimes
วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 23:45 – 00:10 น.
บัญชา ชุมชัยเวทย์
Btimes weekend

วันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 05:35 – 06:00 น.

ขันข่าวเช้าตรู่ เสาร์–อาทิตย์
วันเสาร์
เวลา 05:55 – 06:55 น.
วันอาทิตย์
เวลา 05:55 – 06:50 น.
กมลวรรณ สุนทรธรรม (วันเสาร์)
อติรุจ กิตติพัฒนะ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
ปิยณี เทียมอัมพร (วันอาทิตย์)
จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล (โบตั๋น Check In, วันเสาร์)
นิธินาฏ ราชนิยม (ข่าวติด Trend, วันอาทิตย์)
โหนกระแสแต่เช้า
วันอาทิตย์
เวลา 07:20 – 07:50 น.
รณรงค์ แก้วเพ็ชร์
อริสรา กำธรเจริญ
เรื่องเล่าเสาร์–อาทิตย์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 10:15 - 12:15 น.
สรยุทธ สุทัศนะจินดา (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ (วันเสาร์)
อริสรา กำธรเจริญ (วันอาทิตย์)
เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์
วันเสาร์
เวลา 17:30 – 18:20 น.
ประวีณมัย บ่ายคล้อย
เมจกา สุพิชญางกูร
สาธิต กรีกุล (ข่าวกีฬา)
ข่าวนอกลู่ เสาร์–อาทิตย์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 19:50 – 20:05 น.
กนิษฐ์ สารสิน
สปอร์ตกูรู
วันอาทิตย์
เวลา 23:25 – 00:10 น.
พิศณุ นิลกลัด
วีรศักดิ์ นิลกลัด
วรชาติ ธรรมวิจินต์
168 ชั่วโมง
วันจันทร์
เวลา 00:10 – 00:40 น.
วิบูลย์ ลีรัตนขจร
แฟลชนิวส์
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
ทุกช่วงเวลา
ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 3 เอชดี

อัตลักษณ์ประกอบการนำเสนอ แก้

เพลงประกอบรายการข่าวของช่อง แก้

กราฟิก แก้

กรอบล่ามภาษามือ แก้

สืบเนื่องที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุให้จัดบริการต่าง ๆ เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้นำเสนอการบรรยายภาษามือในรายการข่าวภาคต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์[13] ก่อนจะขยายไปยังรายการข่าวทั้ง 4 ช่องของกลุ่มช่อง 3 โดยปัจจุบัน ช่อง 3 เอชดี นำเสนอกรอบล่ามภาษามือในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)[14] โดยเป็นกรอบพื้นหลังสีเทา ขอบสีขาว อยู่ที่บริเวณมุมล่างขวาของจอโทรทัศน์

นาฬิกา แก้

โดยปกติแล้วนาฬิกาจะอยู่ทางด้านซ้ายบนของรายการข่าว แต่หากมีพระราชพิธีสำคัญอาจจะอยู่ด้านล่างตราสัญลักษณ์ของพระราชพิธี ยกเว้นรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และเรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ จะอยู่ด้านล่างของโลโก้ของรายการ และข่าว 3 มิติ อยู่ด้านล่างของโลโก้ของสถานี

อ้างอิง แก้

 1. 34 ปี ช่อง 3 เก็บถาวร 2012-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา เก็บถาวร 2012-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. "PANTIP.COM : A3841990 ทำไมคุณกระเต็น [วิทยุ-โทรทัศน์]". พันทิป.คอม. 2005-10-29. สืบค้นเมื่อ 2021-04-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. ภาพยนตร์โฆษณา ครอบครัวข่าว 3 จากเว็บไซต์แอดอินเทรนด์
 4. "ช่อง3 เทียบสำนักข่าวชั้นนำโลก นำเสนอข่าวด้วยจอ VDO WALL". ryt9.com. 2008-09-06. สืบค้นเมื่อ 2021-04-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. Ltd, BECi Corporation (2009-07-01). "ครอบครัวข่าว โชว์เทคนิคใหม่ ฉลองครบ 5 ปี". ไทยทีวีสีช่อง 3. สืบค้นเมื่อ 2021-04-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. ข่าว 3 ไม่ต้องรอ (Full HD)
 7. ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี (30 กันยายน 2562). "ข่าวช่อง 3 โฉมใหม่ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้". news.ch3thailand.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-30. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 8. "ช่อง 3 เปิดตัว 5 พิธีกรข่าว พร้อมสรยุทธ คัมแบ็ค เริ่ม พ.ค. 64". Mango Zero. 2021-04-19. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 9. Sriroengla, Pafun (2021-04-05). ""สรยุทธ" เป็น ที่ปรึกษาด้านข่าว ช่อง 3 แต่งตั้ง มีผล 1 เม.ย. 64". ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 2021-04-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. "บันเทิง - 'สรยุทธ'คืนจอ-จัดทัพ'ครอบครัวข่าว3' ประเดิมกองกำลังแรก'5พิธีกรข่าว'สู้ศึก!". ข่าวสด. 2021-04-25. สืบค้นเมื่อ 2021-04-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. "พฤษภาคมนี้! ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคย กลับมาพร้อมขุนพลข่าว เขย่าทัพครอบครัวข่าวให้ล้วงลึก-รอบด้าน-ฉับไว-ขยี้ทุกดราม่า-เข้มข้นในแบบที่คุณคุ้นเคย". เรื่องเล่าเช้านี้. 2021-04-19. สืบค้นเมื่อ 2021-04-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. ""สรยุทธ" มา "ธีระ" ไป! หลุดผังข่าวช่อง 3 ลุ้น 1 พ.ค.ยังอยู่ในจอหรือไม่". ผู้จัดการออนไลน์. 2021-04-29. สืบค้นเมื่อ 2021-04-29.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 13. "ช่อง 3 มีล่ามแปลล่ามภาษามือรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.05-13.30 น." เฟซบุ๊ก. 2014-06-18. สืบค้นเมื่อ 2021-04-27.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 14. เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ คนร้ายลอบวางระเบิดร้านคาราโอเกะ4จุดกลางเมืองปัตตานี (1พ.ย. 57), 2014-11-01, สืบค้นเมื่อ 2021-04-27

แหล่งข้อมูลอื่น แก้