ธวัช สุรินทร์คำ

นายธวัช สุรินทร์คำ (เกิด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย 2 สมัย

ธวัช สุรินทร์คำ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส บุญหลง สุรินทร์คำ

ประวัติแก้ไข

ธวัช สุรินทร์คำ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของ นายประกิต กับ นางส่งศรี สุรินทร์คำ[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นนายแพทย์ ต่อมาเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และเข้าสู่การเมืองระดับชาติ ด้วยการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 2 สมัย

ธวัช เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง ด้วยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์ แก้วทอง) (พ.ศ. 2552-2553)[2]

ปี พ.ศ. 2544 ธวัช ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 85 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ธวัช สุรินทร์คำ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคความหวังใหม่

อ้างอิงแก้ไข