ธนบัตร 50 บาท เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ครั้งแรก ตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 8 ธนบัตร 50 บาท เป็นธนบัตรไทยที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน มีทั้งแบบที่ 15 แบบที่ 16 และแบบที่ 17 ยังใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน

50 บาท
(ประเทศไทย)
มูลค่า50.00 บาท
ความกว้าง144 มม.
ความสูง72 มม.
องค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำ, ลายเส้นนูน, ภาพซ้อนทับ, ตัวเลขแฝง, อักษรเบรลล์, หมึกพิมพ์พิเศษ, แถบสี, แถบฟอยล์ภาพ 3 มิติ, หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง, กลุ่มดาวยูไรอัน
วัสดุที่ใช้กระดาษใยฝ้าย
ปีที่พิมพ์2445 – 2476, 2488, 2528 – ปัจจุบัน
ด้านหน้า
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
วันที่ออกแบบ2560
ด้านหลัง
การออกแบบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพเรือสำเภา พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพพระนครคีรี
วันที่ออกแบบ2560

รายละเอียด แก้

แบบ 17 แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 50 บาทแบบ 17

แบบ 16 แก้

รุ่นที่สาม
  • เริ่มออกใช้ : 18 มกราคม 2555

แบบ 15 แก้

รุ่นที่หนึ่ง
  • วันประกาศออกใช้ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
  • วันจ่ายแลก : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2540
รุ่นที่สอง
  • วันประกาศออกใช้ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2547
  • วันจ่ายแลก : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547

แบบ 14 แก้

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 50 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 14 มาใช้

แบบ 13 แก้

แบบ 8 ถึง 12 แก้

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 50 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 8 ถึง 12 มาใช้

แบบ 7 แก้

แบบ 1 ถึง 6 แก้

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 50 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 1 ถึง 6 มาใช้

แบบ 1 แก้

ธนบัตรปัจจุบัน แก้

ธนบัตรไทยชนิดราคา 50 บาทแบบ 17

ธนบัตรที่ระลึก แก้

แบบที่ระลึก แก้

อ้างอิง แก้