รายชื่อธงในประเทศอิสราเอล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศอิสราเอล)

บทความด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้ในประเทศอิสราเอล.

ธงชาติ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงชาติและธงราชการ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ส่วน ยาว 11 ส่วน พื้นสีขาว ตอนบนและตอนล่างของธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน กลางธงซึ่งอยู่ระหว่างแถบสีฟ้าทั้งสองนั้น มีรูปเฉลวเป็นดาว 6 แฉก เส้นสีฟ้า มีชื่อเรียกว่า "ดาวแห่งเดวิด"
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงเรือพลเรือน ธงพื้นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่ด้านคันธงมีดาวแห่งเดวิดสีน้ำเงินในวงรีสีขาว

ธงราชการ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน ขอบสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดินของอิสราเอลรองรับด้วยช่อมะกอก และ นามของประเทศ. สัดส่วน: 7:8
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (บนเรือ) ลักษณะอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เปลี่ยนเป็นขอบสีเหลือง.
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราแผ่นดินซ้อนบนดาบพับด้วยกิ่งมะกอก

ธงราชการทหาร แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงกองกำลังป้องกันอิสราเอล ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราประจำกองทัพ
  2021—ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพบกอิสราเอล
  ?—2021 ธงประจำกองทัพบกอิสราเอล 5 diagonal stripes, orange-red/white/green/black/orange-red, of proportions 2/1/5/1/2. In the center of the red stripe is a white-bordered gold disk, containing 4 semicircles of green, orange, black and orange-red. Superimposed over them is an upright black-outlined white bayonet blade, partially enclosed on its right by an olive branch, also in black-outlined white.
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงรัฐนาวีอิสราเอล ธงพื้นสีน้ำเงินรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่ด้านคันธงมีสามเหลี่ยมสีขาว รูปดังกล่าวมีฐานติดด้านคันธง ภายในมีรูปดาวแห่งเดวิดสีน้ำเงิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ธงประจำกองทัพอากาศอิสราเอล ธงพื้นสีฟ้า มีแถบสีขาวขอบสีน้ำเงินขนาดเล็ก พาดผ่านที่ตอนบนและตอนล่างของธง กลางธงมีรูปดาวหกแฉกสีน้ำเงินในวงกลมสีขาวขอบสีน้ำเงิน
  ตั้งแต่พ.ศ. 2535 ธงประจำอาสารักษาดินแดนอิสราเอล (Pikud HaOref) ธงแถบเฉียงสองสี สีส้ม-ฟ้า เฉียงจากซ้ายไปขวา. ส่วนธงชัยประจำหน่วย ที่กลางธงมีตราของกองอาสารักษาดินแดน.
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งเสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล

ธงเขตการปกครอง แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ธงประจำกรุงเยรูซาเลม ลักษณะของธงนี้อิงตามธงชาติ โดยเป็นธงพื้นสีของ ตอนบนและตอนล่างของธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน กลางธงเป็นภาพโล่พื้นลวดลายกำแพง (หมายถึง กำแพงเมืองเยรูซาเลมด้านตะวันดก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "กำแพงร้องไห้") มีรูปสิงโตสีฟ้ายืนเหนือช่อมะกอก เหนือรูปโล่มีอักษรบอกนามเมือง เขียนด้วยอักษรฮีบรู

ดูเพิ่ม แก้