รายชื่อธงในประเทศอิสราเอล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศอิสราเอล)

บทความด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้ในประเทศอิสราเอล.

ธงชาติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติอิสราเอล
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงชาติและธงราชการ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ส่วน ยาว 11 ส่วน พื้นสีขาว ตอนบนและตอนล่างของธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน กลางธงซึ่งอยู่ระหว่างแถบสีฟ้าทั้งสองนั้น มีรูปเฉลวเป็นดาว 6 แฉก เส้นสีฟ้า มีชื่อเรียกว่า "ดาวแห่งเดวิด"
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงเรือพลเรือน ธงพื้นสีน้ำเงิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่ด้านคันธงมีดาวแห่งเดวิดสีน้ำเงินในวงรีสีขาว

ธงราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน ขอบสีขาว กลางธงมีตราแผ่นดินของอิสราเอลรองรับด้วยช่อมะกอก และ นามของประเทศ. สัดส่วน: 7:8
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (บนเรือ) ลักษณะอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เปลี่ยนเป็นขอบสีเหลือง.
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราแผ่นดิน
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราแผ่นดินซ้อนบนดาบพับด้วยกิ่งมะกอก

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงกองทัพอิสราเอล ธงพื้นสีฟ้า มุมบนคันธงมีธงชาติอิสราเอล ที่ปลายธงมีรูปตราประจำกองทัพ
  ?—Present ธงประจำกองทัพบกอิสราเอล 5 diagonal stripes, orange-red/white/green/black/orange-red, of proportions 2/1/5/1/2. In the center of the red stripe is a white-bordered gold disk, containing 4 semicircles of green, orange, black and orange-red. Superimposed over them is an upright black-outlined white bayonet blade, partially enclosed on its right by an olive branch, also in black-outlined white.
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ธงรัฐนาวีอิสราเอล ธงพื้นสีน้ำเงินรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ที่ด้านคันธงมีสามเหลี่ยมสีขาว รูปดังกล่าวมีฐานติดด้านคันธง ภายในมีรูปดาวแห่งเดวิดสีน้ำเงิน
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ธงประจำกองทัพอากาศอิสราเอล ธงพื้นสีฟ้า มีแถบสีขาวขอบสีน้ำเงินขนาดเล็ก พาดผ่านที่ตอนบนและตอนล่างของธง กลางธงมีรูปดาวหกแฉกสีน้ำเงินในวงกลมสีขาวขอบสีน้ำเงิน
  ตั้งแต่พ.ศ. 2535 ธงประจำอาสารักษาดินแดนอิสราเอล (Pikud HaOref) ธงแถบเฉียงสองสี สีส้ม-ฟ้า เฉียงจากซ้ายไปขวา. ส่วนธงชัยประจำหน่วย ที่กลางธงมีตราของกองอาสารักษาดินแดน.
  ?—Present ธงประจำตำแหน่งเสนาธิการกระทรวงกลาโหม

ธงเขตการปกครองแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ธงประจำกรุงเยรูซาเลม ลักษณะของธงนี้อิงตามธงชาติ โดยเป็นธงพื้นสีของ ตอนบนและตอนล่างของธงมีแถบสีฟ้าพาดผ่าน กลางธงเป็นภาพโล่พื้นลวดลายกำแพง (หมายถึง กำแพงเมืองเยรูซาเลมด้านตะวันดก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "กำแพงร้องไห้") มีรูปสิงโตสีฟ้ายืนเหนือช่อมะกอก เหนือรูปโล่มีอักษรบอกนามเมือง เขียนด้วยอักษรฮีบรู

ดูเพิ่มแก้ไข