กองทัพอิสราเอล

กองทัพอิสราเอล (อังกฤษ: Israel Defense Forces, IDF; ฮีบรู: צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵלเกี่ยวกับเสียงนี้ Tsva ha-Hagana le-Yisra'el; อาหรับ: جيش الدفاع الإسرائيلي‎) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ซาฮาล (צה״ל) เป็นกองทัพของประเทศอิสราเอล ประกอบด้วยกองกำลังทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ

ตรากองทัพอิสราเอล

กองทัพอิสราเอลมีการเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิง โดยเมื่อบุคคลหนึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา บุคคลดังกล่าวจะต้องเข้ารับราชการทหารทันที โดยผู้ชายจะรับราชการทหารเป็นเวลา 3 ปี ส่วนผู้หญิงจะรับราชการทหารเป็นเวลาเพียง 2 ปี

ประวัติแก้ไข