รายชื่อธงในประเทศอังกฤษ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศอังกฤษ)

หน้านี้คือรายการธงต่าง ๆ ที่มีการใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ สำหรับธงอื่น ๆ ที่มีการใช้ในสหราชอาณาจักร ดูเพิ่มเติมที่ ธงในสหราชอาณาจักร สำหรับการใช้ศักราชในบทความนี้ใช้ปีคริสต์ศักราช เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์สากลเป็นหลัก

ธงชาติ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ประมาณ ค.ศ. 1300 - ธงชาติอังกฤษ เรียกกันทั่วไปว่า ธงกางเขนแห่งนักบุญจอร์จ ธงกางเขนสีแดงบนพื้นสีขาว

ธงพระอิสริยยศ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ประมาณ ค.ศ. 1837 ธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่ 2 สำหรับใช้ในสก็อตแลนด์ (เป็นธงพระอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล) ธงพื้นลายตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักร ชนิดใช้ในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งใช้เป็นตราประจำพระองค์ด้วย
  ธงประจำพระองค์ดยุคแห่งคอร์นวอลล์ ธงพื้นสีดำ กลางเป็นรูปวงกลมสีทอง 15 วง
  ธงประจำราชรัฐแลงคาสเตอร์ (Duchy of Lancaster) ธงพื้นแดงรูปสิงโตสีเหลืองสามตัว (ลายตราแผ่นดินของอังกฤษ) ตอนบนพาดทับด้วยแถบยาวมีชายห้อยสีน้ำเงิน 3 ชาย แต่ละชายมีรูปเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก
  ธงประจำตำแหน่งลอร์ดวาร์เดนแห่งซิงก์พอร์ท (Lord Warden of the Cinque Ports) ธงพื้นลายตราประจำตำแหน่ง

ธงหน่วยงานราชการ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงกองบัญชาการตำรวจนครบาล (Metropolitan Police) ธงพื้นสีน้ำเงินขอบสีขาว กลางธงมีตรากองบัญชาการตำรวจนครบาล

|

ธงศาสนจักร แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ธงรูปตราอาร์มประจำราชวงศ์ทิวดอร์ อยู่ระหว่างเครื่องหมายกุหลาบแห่งทิวดอร์ (en:Tudor rose) รูปเหล่านี้ อยู่เหนือตราประจำพระองค์พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 (en:Edward the Confessor)
  ค.ศ. 1954 ธงแองกลิคันคอมมิวเนียน ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราแองกลิคันคอมมิวเนียน สัดส่วน 8:32.

ธงประจำมณฑลและเมืองต่าง ๆ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1951 ธงมณฑลเบดฟอร์ดเชอร์ Red and gold quarters split horizontally by blue and white waves and vertically with a black band containing three white shells.

The red and gold quarters are from the arms of the Beauchamps, the leading family in the county after the Norman Conquest. The waves signify the River Ouse, and the shells are from the arms of the Russell Family, commemorating their services to the state and to the county.

  ธงมณฑลบักกิงแฮมเชอร์ ธงแถบแนวตั้งสีแดง-ดำ กลางธงมีตราห่านสีขาว
  ศตวรรษที่ 12 ธงกางเขนแห่งไพแรน (ธงแห่งคอร์นวอลล์) ธงพื้นสีดำ กลางธงมีกางเขนสีขาว
  ค.ศ. 2006 - Flag of Derbyshire (ไม่เป็นทางการ) A green cross with a white border on a sky blue field, with a gold Tudor rose in the centre.
  ค.ศ. 2003 Flag of Devon , St Petrock's flag A white cross with a black border on a green field.
  Flag of the city of Durham. A red cross cross outlined in white on a black field.
  ธงมณฑลเอสเซ็กซ์
  ธงมณฑลHampshire
  Flag of Kent A red field with a white horse in the centre.
  ค.ศ. 2005 - Flag of Lincolnshire (unofficial) A red cross with yellow trimming on a blue and green field, and a yellow fleur de lys in the middle of the cross.
  ธงนครลอนดอน ธงกางเขนแห่งนักบุญจอร์จ มุมบนคันธงมีรูปดาบสีแดง
  ธงมณฑลMercia A gold saltire on a blue field (Cross of St Alban) ; the traditional flag of the Kingdom of Mercia, still flown on Tamworth Castle.
  7th century (modern จากปี ค.ศ. 1951 Flag of Northumbria Eight yellow rectangles on a red field, note that the canton (top corner nearest the flagpole) should be gold.
  ค.ศ. 2007 - Flag of Orkney A blue Nordic cross outlined in yellow on a red field
  ค.ศ. 1969 - Flag of Shetland A white Nordic cross on a light blue field
  ธงมณฑลเวสเซกซ์ A gold wyvern on a red field.
  ค.ศ. 1938 Flag of the Isle of Wight detail taken from the shield in island's Arms
  ธงมณฑลยอร์กเชอร์ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปดอกกุหลาบ.

ธงในอดีต แก้

ธงชาติและธงที่มีความหมายถึงชาติ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1620 - 1707 ธงเรือแดง (Red Ensign) ของอังกฤษ ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงมีธงกางเขนแห่งเซนต์จอร์จ
  ค.ศ. 1620 - 1707 ธงเรือขาว (White Ensign) หรือธงราชนาวีอังกฤษ ธงพื้นสีขาว ที่มุมธงด้านคันธงมีธงกางเขนแห่งเซนต์จอร์จ
  ค.ศ. 1620 - 1707 ธงเรือน้ำเงิน (Blue Ensign) ของอังกฤษ ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงด้านคันธงมีธงกางเขนแห่งเซนต์จอร์จ

ธงพระอิสริยยศ แก้

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1198 – ปัจจุบัน ธงประจำพระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ เริ่มใช้ในรัชสมัย พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 ธงพื้นสีแดง มีรูปสิงห์สีเหลือง 3 ตัว (ลายตราแผ่นดินของอังกฤษ)
  ค.ศ. 1340 - 1406 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ เริ่มใช้ในรัชสมัย พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ธงสี่เหลี่ยมแบ่งภายใน 4 ส่วน มีรูปตราแผ่นดินของอังกฤษ (สิงโตทอง 3 ตัว พื้นแดง) สลับกับรูปตราแผ่นดินของฝรั่งเศส (รูปดอกเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองหลายดอก บนพื้นสีน้ำเงิน) เป็นการแสดงความหมายว่า กษัตริย์แห่งอังกฤษนั้น มีสิทธิในราชบัลลังก์ของราชอาณาจักรฝรั่งเศส.
  ค.ศ. 1406 - 1603 ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ เริ่มใช้ในรัชสมัย พระเจ้าเฮนรีที่ 4 ธงสี่เหลี่ยมแบ่งภายใน 4 ส่วน มีรูปตราแผ่นดินของอังกฤษ (สิงโตทอง 3 ตัว พื้นแดง) สลับกับรูปตราแผ่นดินของฝรั่งเศส (รูปดอกเฟลอร์เดอลีส์สีเหลือง 3 ดอก บนพื้นสีน้ำเงิน) เป็นการแสดงความหมายว่า กษัตริย์แห่งอังกฤษนั้น มีสิทธิในราชบัลลังก์ของราชอาณาจักรฝรั่งเศส
  ค.ศ. 1603 – 1689,
ค.ศ. 1702 – 1707
ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สจวต, เริ่มใช้ในรัชสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 1 ธงพื้นลายตราประจำพระองค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 1.