ตราแผ่นดินของอังกฤษ

ตราแผ่นดินของอังกฤษ เป็นรูปสิงโตอังกฤษโบราณ มีลำตัวสีเหลืองทองมีจำนวน 3 ตัวบนพื้นโล่สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและทีมนักกีฬาของอังกฤษ ตราแผ่นดินมีลักษณะเป็นโล่มีรูปสิงโตอังกฤษโบราณ3ตัวเรียงบนโล่พื้นสีแดง แต่ตราของทีมนักกีฬาอังกฤษ ใช้ตราแผ่นดินแบบเดียวกันแต่จะดัดแปลงไปตามสมาคมกีฬา

ตราอาร์มของแคว้นอังกฤษ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราแคว้นอังกฤษ
เริ่มใช้ค.ศ. 1198
โล่พื้นหลังสีแดง, ราชสีห์เล็บและลิ้นสีฟ้าสดเฝ้ายาม