ธงชาติโมร็อกโก (อาหรับ: علم المغرب) เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงเกลี้ยง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางธงมีรูปเฉลวดาวห้าแฉกสีเขียวขอบสีดำ


ธงชาติโมร็อกโก
การใช้ ธงชาติ
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 17 พฤศจิกายน 1915
ลักษณะ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงเกลี้ยง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางธงมีรูปเฉลวดาวห้าแฉกสีเขียวขอบสีดำ
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงเรือราษฎร์
สัดส่วนธง 2:3
ลักษณะ ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมบนคันธงมีมงกุฎสีเหลือง.
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงนาวี
สัดส่วนธง 2:3
ลักษณะ ลักษณะเดียวกับธงชาติ ที่มุมธงทั้งสี่มีมงกุฎสีเหลือง

ประเทศโมร็อกโกใช้สีแดงเป็นธงชาติมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 กล่าวกันว่า สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของสายเลือดที่ผูกพันระหว่างราชวงศ์กษัตริย์กับศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งเป็นศาสดาในศาสนาอิสลาม ส่วนดาวสีเขียวคือพระราชลัญจกรแห่งกษัตริย์โซโลมอน ซึ่งได้ถูกเพิ่มลงบนธงชาติในปี พ.ศ. 2458 และได้มาใช้เป็นธงชาติจนถึงทุกวันนี้ แต่ปีที่ประกาศใช้ธงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2499 อันเป็นปีที่ได้รับเอกราชจากทั้ง 2 ชาติ คือ สเปน และ ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2455

คลังภาพ แก้

ธงอื่นๆ แก้

ธงในอดีต แก้

ธงอาณานิคมโมร็อกโก แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แม่แบบ:ธงชาติโมร็อกโก