อีมน์เชรีเฟียง

อีมน์เชรีเฟียง (ฝรั่งเศส: Hymne Chérifien, แปลว่า "เพลงสรรเสริญชาริฟ") เป็นชื่อของเพลงชาติราชอาณาจักรโมร็อกโก ทำนองเพลงประพันธ์โดยเลโอ มอร์กอง (Léo Morgan) ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยที่โมร็อกโกยังเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส โดยมีเนื้อร้องต่างจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภายหลังเมื่อได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2499 แล้ว จึงได้ใช้เฉพาะทำนองเป็นเพลงชาติ ส่วนเนื้อร้องฉบับปัจจุบันนี้ประพันธ์โดยอาลี สควอลลี ฮุสไซนี (Ali Squalli Houssaini) เมื่อ พ.ศ. 2513

อีมน์เชรีเฟียง
Hymne Chérifien
Partition de l'hymne du Maroc.gif
เนื้อร้องอาลี สควอลลี ฮุสไซนี
ทำนองเลโอ มอร์กอง
รับไปใช้พ.ศ. 2513
ตัวอย่างเสียง

คำว่า "ชาริฟ" (อาหรับ: شريف‎‎, sharif) ในภาษาอาหรับ เป็นชื่อของตำแหน่งประมุขเผ่า ทำหน้าปกป้องคุ้มครองชนเผ่าและทรัพย์สินของเผ่าพันธุ์ตน หากผู้อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นสตรีจะเรียกว่า "ชารีฟาห์" (sharifah)

บทร้องแก้ไข

ภาษาอาหรับ สัทอักษรสากล ภาษาเบอร์เบอร์ คำแปล

منبت الأحرار

مشرق الأنوار

منتدى السؤدد وحماه

دمت منتداه وحماه

عشت في الأوطان

للعلا عنوان

ملء كل جنان

ذكرى كل لسان

بالروح، بالجسد

هب فتاك لبي نداك

في فمي وفي دمي

هواك ثار نور ونار

اخوتي هيا للعلا سعيا

نشهد الدنيا أن هنا نحيا

بشعار

الله الوطن الملك

Manbita al-aḥrār
Mashriqa al-anwār
Muntadá as-su’dadi wa-ḥimāh
Dumta muntadāh wa-ḥimāh
‘Ishta fī il-awtān
Lil-‘ulā ‘unwān
Mil’a kulli janān
Dhikrá kulli lisān
Bir-rūḥi, bil-jasadi
Habba fatāk labbá nidāk
Fī famī wa-fī damī
Hawāka thāra nūr wa-nār
Ikhwatī hayyā lil-‘ulā sa‘yā
Nushhidi id-dunyā anna hunā naḥyā
Bi-shi‘ār
Allāh, al-waṭan, al-malik

Asamghay n imazighen
Agmuḍ n ifawen
Asagraw n timumghra d wammur nnes
A teqqimed d agraw amur nnes
Teddred di tmura
D izwel i tanaya
D akettur n wulawen
D abeddur n yilsawen
S yiman nnes
S tafekka nnes
Yenker warraw nnek
Yessidmer awal nnek
Deg imi inu d idammen
Tayri nnek tenker s wafaw d wafa
Aytma inu d istma
Uyurt gher tanaya
A nessken i umaḍal a
Is nekni nettedder da
S taẓugayt
Allah, Amur, Agellid

แหล่งที่มาแห่งเสรีภาพ และแห่งแสงว่าง
อำนาจอธิปไตย และ ความมั่นคงมาบรรจบกัน
ความปลอดภัย และอำนาจอธิปไตย
ท่านอยู่ท่ามกลางชนชาติ
ด้วยนามอันสูงส่ง
เต็มเปี่ยมทุกหัวใจ
ขับขานเพลงทุกภาษา
ผู้มีชัยอันสูงส่ง
และเสียงเรียกร้องจากท่าน
ด้วยจิตวิญญาณและร่างกายของเจ้า
พวกเขาจักมอบชัยชนะไว้
ในปากของข้า และ เลือดของข้า ความรักจงลุกขึ้นมาเหมือนแสงและไฟ
ลุกขึ้นเถิด พี่น้องทั้งหลาย
ไปสู้ให้ถึงที่สุดเถิด
จงเป็นพยานต่อโลกใบนี้
พวกเรายังอยู่ที่นี่
ด้วยคำขวัญ
พระเจ้า ประเทศ กษัตริย์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข