ธงชาติเบอร์มิวดา

ธงชาติเบอร์มิวดา เป็นธงเรือเอกชนสหราชอาณาจักร กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นภาพธงชาติสหราชอาณาจักร ในพื้นสีแดงด้านปลายธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของเบอร์มิวดา ซึ่งเป็นภาพโล่สีขาวมีสิงโตหน้าอัดสีแดงยืนอยู่บนพื้นหญ้า ในมือทั้งสองของสิงโตถือโล่ขนาดเล็กเขียนภาพเรือใบล่มหน้าเกาะในท้องทะเลซึ่งกำลังปั่นป่วน ตราดังกล่าวนี้บอกเล่าถึงที่มาของอาณานิคมแห่งนี้ว่าผู้ก่อตั้งอาณานิคมเป็นลูกเรือซีเวนเจอร์ (Sea Venture) ซึ่งจมลงในปี ค.ศ. 1609 (พ.ศ. 2152) ที่เกาะแห่งนี้

ธงชาติเบอร์มิวดา
การใช้ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้14 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ประกาศใช้ครั้งแรก)
25 มกราคม พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลักษณะธงเรือเอกชนสหราชอาณาจักร ที่ปลายธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของเบอร์มิวดา
การใช้ธงราชการ ธงเรือราชการ และ ธงกองทัพ
สัดส่วนธง1:2
ลักษณะธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ปลายธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินประจำดินแดน
สัดส่วนธง1:2
ลักษณะธงชาติสหราชอาณาจักร กลางธงมีภาพตราแผ่นดินประจำดินแดน

ธงดังกล่าวนี้กำหนดให้ใช้ครั้งแรกพร้อมกับตราแผ่นดินในยุคแรกเมื่อปีค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) โดยตราอาณานิคมที่ใช้ในยุคแรกเป็นรูปเรือสามลำที่แล่นในมหาสมุทร โดยเรือลำใหญ่ที่อยู่ตรงกลางกำลังแล่นเข้าสู่อู่แห้ง ซึ่งสันนิษฐานว่าในความเป็นจริงที่ว่าเกาะแห่งนี้คือฐานสำหรับการหยุดพักระหว่างการสัญจรทางเรือ[1][2] โดยตราแผ่นดินที่ใช้ในปัจจุบันนั้นกำหนดให้ใช้พร้อมกับธงประจำอาณานิคมอย่างเป็นทางการเมื่อเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ภายหลังจึงมีการขยายขนาดตราให้ใหญ่ขึ้นดังปรากฏในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2542 ธงนี้ใช้ทั่วไปทั้งเรือของรัฐบาลและเรือพลเรือน ซึ่งค่อนข้างจะต่างจากธงเรือรัฐบาลอาณานิคมของสหราชอาณาจักรที่ใช้ธงพื้นสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาล

สำหรับธงของผู้ว่าการแห่งเบอร์มิวดา ใช้ธงชาติสหราชอาณาจักรมีภาพตราแผ่นดินประจำดินแดนเป็นเครื่องหมายสำคัญ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Volker Preuß. "Flagge des Bermudas" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 2003-08-25.
  2. http://www.rbvex.it/ameripag/bermuda.html

แหล่งข้อมูลอื่น แก้