โล่ อาจหมายถึง

ตำรวจกลุ่มหนึ่งพร้อมโล่ และอาวุธปืน