ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน[1]เริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ. 2473 - 2482) มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับธงชาติสหภาพโซเวียตมาก กล่าวคือ เป็นธงพื้นสีแดง มีรูปค้อนเคียวไขว้สีทองอยู่ที่มุมธงด้านคันธง รูปดังกล่าวนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการคอมมิวนิสต์สากลที่ใช้ทั่วไป

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน
(เติร์กเมนิสถาน)
การใช้Historical
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้1 สิงหาคม ค.ศ. 1953 (ประกาศใช้)
26 กันยายน, 1973 (แก้ไขแบบธง)
ลักษณะธงพื้นสีแดง มีแถบสีฟ้า 2 แถบพาดผ่านกลางธงตามแนวนอน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปค้อนเคียวไขว้สีทอง และดาวแดงห้าแฉกขอบสีทอง.
ค.ศ. 1953 ถึง ค.ศ. 1973
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้1 สิงหาคม ค.ศ. 1953 (ประกาศใช้)
16 พฤษภาคม ค.ศ. 1956 (specified)
ด้านหลัง
การใช้ธงพลเรือน ธงเรือพลเรือน ธงราชการ และ ธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง1:2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 จึงได้มีการเพิ่มอักษรโรมันไว้ที่ใต้รูปค้อนเคียว เป็นอักษรย่อว่า T.S.S.R. ซึ่งเป็นชื่อย่อของประเทศ และได้รับรองให้ใช้ได้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 (พ.ศ. 2483 - 2492) หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอักษรย่อในธงอีกครั้ง เป็นอักษรซีริลลิก ความว่า ТССР ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับอักษรย่อแบบโรมันตัวเดิม

ธงนี้ได้ใช้มาจนกระทั่งในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2496 รัฐบาลของเติร์กเมนโซเวียตจึงแก้ไขแบบธงชาติเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีลักษณะเป็นธงพื้นสีแดง มีแถบสีฟ้า 2 แถบพาดผ่านกลางธงตามแนวนอน ที่มุมธงด้านคันธงเป็นรูปค้อนเคียวไขว้สีทอง และดาวแดงห้าแฉกขอบสีทอง ดังที่ปรากฏในบทความนี้ ธงดังกล่าวได้ใช้เป็นธงชาติเติร์กเมนโซเวียตสืบมา จวบจนถึงการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2534

พัฒนาการ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมน (Turkmen Soviet Socialist Republic)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้