ธงชาติฟินแลนด์ (ฟินแลนด์: Siniristilippu ธงกากบาทสีน้ำเงิน) ใช้พื้นฐานธงกากบาทแบบนอร์ดิกที่เริ่มต้นโดยธงชาติเดนมาร์ก ธงของฟินแลนด์เป็นรูปกากบาทนอร์ดิกสีฟ้าบทพื้นสีขาว โดยสีฟ้าแสดงถึงทะเลสาบและท้องฟ้า และสีขาวแสดงถึงหิมะและราตรีสีขาวของฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาว ธงรัฐการมีตราแผ่นดินอยู่ที่จุดตัด นอกนั้นแล้วเหมือนกับธงพลเรือนทุกประการ ธงของทหารนั้นมีปลายของกากบาทเป็นลักษณะแหลม และธงของประธานาธิบดีมีลักษณะคล้ายธงของทหาร แต่ว่ามีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ (ภาษาฟินแลนด์: Vapaudenristin ritarikunta) อยู่ที่มุมซ้ายบน

ธงชาติฟินแลนด์
ชื่ออื่น ๆธงชาติสาธารณรัฐฟินแลนด์, "Siniristilippu" (ธงกากบาทสีน้ำเงิน)
การใช้ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน
สัดส่วนธง11:18
ประกาศใช้พ.ศ. 2461
ลักษณะธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าน้ำทะเล (Sea-blue)
ธงรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
การใช้ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
สัดส่วนธง11:18
ประกาศใช้พ.ศ. 2461
ลักษณะธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าน้ำทะเล กลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินในกรอบสีเหลี่ยม
ธงประจำกองทัพสาธารณรัฐฟินแลนด์
การใช้ธงกองทัพ และ ธงนาวี
สัดส่วนธง11:19
ประกาศใช้พ.ศ. 2461
ลักษณะลักษณะอย่างธงรัฐบาล แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น
ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
สัดส่วนธง11:19
ประกาศใช้พ.ศ. 2461
ลักษณะลักษณะอย่างธงประจำกองทัพฟินแลนด์ แต่มีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพที่มุมบนด้านคันธง

ตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์ ธงชาติฟินแลนด์มีอัตราส่วนด้านสูงต่อด้านกว้างเท่ากับ 11:18 หากเป็นธงปลายแหลมของรัฐด้านยาวจะยาวขึ้นอีกหนึ่งส่วน โดยส่วนแหลมนั้นยาวห้าส่วน ความกว้างของกากบาทสีน้ำเงินเท่ากับสามส่วน เมื่ออยู่บนเสาธง ธงควรจะมีความกว้างเป็นเศษหนึ่งส่วนหกของความสูงของเสาธง สีของธงตามมาตรฐานสีของแพนโทนเป็นดังนี้ สีฟ้า 294C สีแดง 186C และสีเหลือง 123C

กฎหมายฟินแลนด์มีการควบคุมเกี่ยวกับธงหลายอย่าง เช่น ห้ามการขีดเขียนเล่นหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เคารพ ห้ามนำธงออกจากเสาโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ธงของรัฐหรือประธานาธิบดีโดยไม่ได้รับอนุญาต การเพิ่มเติมสัญลักษณ์บนธง รวมถึงการขายธงชาติที่เพี้ยนไปจากรูปร่างและสีที่ระบุตามกฎหมาย การละเมิดกฎเหล่านี้อาจมีโทษปรับได้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้