รายชื่อธงในประเทศฟินแลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศฟินแลนด์)

เนื้อหาต่อไปนี้ว่าด้วยธงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสาธารณรัฐฟินแลนด์

ธงชาติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติฟินแลนด์
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงชาติราชรัฐฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าอ่อน สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
  พ.ศ. 2461 - 2463 ธงชาติราชอาณาจักรฟินแลนด์ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้า สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ธงชาติ ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีขาว กางเขนสีฟ้าน้ำทะเล สัดส่วนแถบตามยาว 5:3:10 สัดส่วนแถบธงตามกว้าง 4:3:4 สัดส่วนธงโดยรวม 11:18

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ประธานาธิบดีฟินแลนด์
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1920–1944, ค.ศ. 1946–1978 ธงผืนที่ 1 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ (รายละเอียดของตราแผ่นดินมีความแตกต่างบางประการ) สัดส่วนธง 11:19
  ค.ศ. 1944–1946 ธงผืนที่ 2 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีคทาจอมพล สัดส่วนธง 11:19
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1978 ธงผืนที่ 3 ลักษณะอย่างธงกองทัพ ที่มุมธงบนด้านคันธงมีตราอิสริยาภรณ์กางเขนแห่งเสรีภาพ สัดส่วนธง 11:19

ธงราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2463 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่ใจกลางกางเขนมีภาพตราแผ่นดินในกรอบสี่เหลี่ยม สัดส่วน: 11:18
  พ.ศ. 2463 - 2521
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2461

ธงราชการกองทัพแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2463 ธงกองทัพและธงนาวี ลักษณะอย่างธงรัฐบาล แต่ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซวมีลิ้น สัดส่วน: 11:19
  พ.ศ. 2463 - 2521 ธงกองทัพ และ ธงนาวี
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2521

ธงอื่นๆแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2461 ธงสมาคมเรือยอชต์ในประเทศฟินแลนด์ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่ที่กากบาทในธงซ้อนทับกากบาทสีขาวขนาดเล็ก ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราสมาคมเรือยอชต์ต่างๆ ตามแต่จะกำหนดใช้ในแต่ละสมาคม
ธงสมาคมเรือยอชต์ (อีกแบบ) พื้นธงสีน้ำเงิน ที่กากบาทสีน้ำเงินขนาดเล็กซ้อนทับบนกากบาทสีขาว ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีตราสมาคมเรือยอชต์ต่างๆ

โอลันด์แก้ไข

Flag Date Use Description
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ธงชาติโอลันด์ พื้นธงสีฟ้าจางอ่อน กากบาทใหญ่สีเหลืองอ่อน และ กากบาทเล็กสีแดง
  Present ธงเรือยอชต์ ลักษณะเดียวกันกับธงชาติ แต่ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว2แฉกที่มุมบนคันธงในพื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้ามีตราของชมรมเรือยอชต์วาง

ธงในอดีตแก้ไข

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2460 - 2461 ธงราชการ (เฉพาะกาล) ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นลายตราแผ่นดิน กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน
  พ.ศ. 2461 ธงพลเรือน (เฉพาะกาล) ธงกางเขนแบบนอร์ดิก พื้นสีแดง กางเขนสีเหลืองขอบสีฟ้าน้ำทะเล
  พ.ศ. 2465 - 2497 ธงของโอลันด์อย่างไม่เป็นทางการ

ดูเพิ่มแก้ไข