ธงชาติประเทศตองงา มีลักษณะเป็นธงสีเหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดง กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมบนด้านต้นธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว และมีรูปกากบาทสีแดงอยู่ข้างใน ลักษณะโดยรวมคล้ายกับธง ธงพาณิชยนาวีของสหราชอาณาจักร เนื่องจากประเทศนี้อยู่ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักร จึงเลียนแบบลักษณะของธงอังกฤษหลายอย่างมาใช้ในธงชาติของตนเอง

ธงชาติตองงา
การใช้ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน และ ธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ออกแบบโดยธงพื้นสีแดงที่มุมบนด้านต้นธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว และมีรูปกากบาทสีแดงอยู่ข้างใน
การใช้ธงนาวี
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้พ.ศ. 2514
ธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ตองงา (ลายตราแผ่นดิน)

ธงชาตินี้คิดค้นขึ้นในสมัยพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2383 โดยมีความหมายถึงอาณาจักรคริสเตียนในขณะที่พระองค์รวบรวมดินแดนของตองงาได้ทั้งหมด และประกาศใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2428 และใช้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้