พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าทูโพทัว แห่งราชวงศ์ตูอิกาโนกูโปลู ทรงพระราชสมภพที่ตองโกเลเลกา ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2340 และสวรรคตในวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 ณ กรุงนูกูอาโลฟา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ตูโปอู ทรงขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2388 อีกทั้งยังเป็นผู้รวบรวมตองงา ภายใต้ชื่อว่าอาณาจักรโพลีนิเซียให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตราบเท่าทุกวันนี้ อีกทั้งพระองค์ยังทรงเลิกทาสและประกาศตั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรตองงาที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ. 2436 สิริพระชนมพรรษได้ 96 พรรษา พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 ก็ขึ้นครองราชย์สืบต่อราชวงศ์ตูโปอู

สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา
King George Tupou I.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 แห่งตองงา
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ฐานันดรศักดิ์ His Majesty
ราชวงศ์ ราชวงศ์ตูโปอู
ครองราชย์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2388 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436
รัชกาลถัดไป พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2340
สวรรคต 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436
พระบรมราชชนก พระเจ้าทูโพทัว
พระบรมราชชนนี ฮาอาโมฟาเลเอโอ
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีสโลเต ลูเปปาอูอู
พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 ในปี 1884