ตราแผ่นดินของตองงา

ตราแผ่นดินของตองงา ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อพ.ศ. 2418 ออกแบบโดยพระเจ้าจอร์จ ตูปูที่ 1 หลังจากสงครามกลางเมืองของตองงา มีความหมายดังต่อไปนี้

ตราแผ่นดินของตองงา
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสมเด็จพระราชาธิบดีตูปูที่ 6
เริ่มใช้พ.ศ. 2418
เครื่องยอดมงกุฎรองรับด้วยช่อมะกอก
โล่ดาวสามดวง หมายถึง สามกลุ่มเกาะหลักของตองงา คือ โตงาตาปู ฮาอะไป และวาวาอู
มงกุฎ หมายถึง สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งตองงา
ดาบสามเล่ม หมายถึง การปกครองตองงาของ 3 ราชวงศ์
นกพิราบ หมายถึง สันติภาพ ความสงบสุข
ตรงกลางตราแผ่นดิน มีรูปดาวหกแฉกสีขาว และมีรูปกากบาทสีแดงอยู่ข้างใน
ประคองข้างธงชาติตองงา
คำขวัญตองงา: "Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku Tofiʻa" ("พระเจ้าและตองงาคือมรดกของข้าพเจ้า")
การใช้รัฐบาลตองงา ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งตองงา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้