ธงชาติซิมบับเว

ธงชาติซิมบับเว มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งริ้วธงออกเป็น 7 แถบ ประกอบด้วยริ้วสีเขียว-เหลือง-แดง-ดำ-แดง-เหลือง-เขียว ตามลำดับ ที่ด้านคันธงนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นสีขาวขอบสีดำ โดยฐานสามเหลี่ยมนั้นอยู่ที่ด้านคันธง หมายถึง ความต้องการความร่วมมือและสันติสุขของชนผิวดำ ภายในรูปดังกล่าวมีรูปหินนกแกะสลักสีทอง มีชื่อเรียกว่า "นกซิมบับเว" (Zimbabwe Bird) รูปสลักดังกล่าวนี้ค้นพบครั้งแรกในโบราณสถานนครซิมบับเวโบราณ (Great Zimbabwe) มีนัยหมายถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติ เบื้องหลังของรูปนกแกะสลักเป็นรูปดาวแดง 5 แฉก หมายถึง การต่อสู้ในการปฏิวัติเพื่ออิสรภาพและสันติภาพ


Zimbabwe
Flag of Zimbabwe.svg
การใช้ 111111 IFIS Normal.svg
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 18 เมษายน พ.ศ. 2523 (43 ปี)
ลักษณะ ภายในแบ่งริ้วธงออกเป็น 7 แถบ ประกอบด้วยริ้วสีเขียว-เหลือง-แดง-ดำ-แดง-เหลือง-เขียว ตามลำดับ ที่ด้านคันธงนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นสีขาวขอบสีดำภายในรูปดังกล่าวมีรูป นกซิมบับเว ซ้อนบนดาวแดง 5 แฉก
Flag of the President of Zimbabwe.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่อธง ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
การใช้ 000000
ประกาศใช้ พ.ศ. 2530

สีของธงชาติแก้ไข

สีบนธงชาติทั้ง 5 สีเป็นสีพันธมิตรแอฟริกา มีความหมายอย่างเป็นทางการดังต่อไปนี้

  • สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตรและพืชพรรณธัญญาหาร
  • สีเหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในประเทศ
  • สีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนที่หลั่งในการต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพ
  • สีดำ หมายถึง มรดกและชนพื้นเมืองผิวดำซึ่งเป็นประชากรหลัก
  • สีขาว หมายถึง สันติภาพและความสงบ

สีเหล่านี้มาจากสีของพรรคซิมบับเว แอฟริกัน เนชั่นแนล ยูเนียน (ZANU) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองสำคัญที่มีบทบาทในการบริหารประเทศซิมบับเว

ธงชาติซิมบับเวโรดิเซียแก้ไข

 
ธงชาติซิมบับเวโรดิเซีย 2522–2523

ซิมบับเวโรดิเซีย เป็นชื่อของประเทศซิบบับเวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2523 ธงชาติของประเทศนี้ออกแบบโดย เรืออากาศเอกเซดริก เฮอร์เบิร์ต (Cedric Herbert) แห่งกองทัพอากาศโรดิเซีย และสมาชิกของสมาคม Rhodesian Heraldry and Genealogy Society โดยออกแบบจากสีพันธมิตรแอฟริกา 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีดำ สีเขียว และสีแดง พร้อมทั้งนิยามความหมายของสีธงชาติ ดังนี้

  • สีดำ หมายถึง ความสำเร็จของประเทศจากการที่ชนผิวดำ ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ ได้เป็นผู้ปกครองประเทศ
  • สีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนที่หลั่งในการต่อสู้เพื่อเอกราช
  • สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่งของทรัพยากรแร่ธาตุในประเทศ
  • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตรและพืชพรรณธัญญาหาร,
  • แถบสีขาวในแนวนอน หมายถึง ชนผิวขาวในประเทศนี้ ส่วนแถบสีขาวในแนวตั้ง หมายถึง สันติภาพและความสงบ.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข