ท้อง (อังกฤษ: abdomen) เป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างส่วนอกและอวัยวะสืบพันธุ์ ภายในท้อง เรียกว่า ช่องท้อง มีอวัยวะภายในที่สำคัญหลายอย่าง เช่น กระเพาะอาหาร ไต ตับ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ช่องท้องเป็นช่องลำตัว ขนาดใหญ่ที่ ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง และโดยส่วนหนึ่งของกระดูกสันหลังส่วนหลัง ซี่โครงล่างยังสามารถปิดผนังหน้าท้องและด้านข้างได้ ช่องท้องต่อเนื่องกับและเหนือช่องอุ้งเชิงกราน โครงสร้างเช่นเส้นเลือดใหญ่ , Vena Cava และหลอดอาหาร ทั้งช่องท้องและอุ้งเชิงกรานเรียงรายไปด้วยเยื่อหุ้มเซรุ่มที่เรียกว่า เยื่อบุช่องท้อง ข้างขม่อม เนื้อเยื่อนี้ต่อเนื่องกับเยื่อบุช่องท้องซับอวัยวะ ช่องท้องในสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง เช่นระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบกล้ามเนื้อ

ท้อง
ท้องของมนุษย์และอวัยวะภายในท้อง
รายละเอียด
จุดเกาะชายโครง
กระดูกสันหลัง
การกระทำช่วยในเคลื่อนไหวและการพยุงลำตัว
ช่วยในการหายใจ
ปกป้องอวัยวะภายใน
พยุงท่าทาง
ตัวระบุ
ภาษาละตินAbdomen
MeSHD000005
TA98A01.1.00.016
TA2127
FMA9577
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์